PrivacyPolicy.DeclineLastWarning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Varování, toto nezvratně vymaže Váš účet u Telegramu spolu se všemi daty, uloženými v cloudu.

Důležité: Akci můžete přerušit, a před zrušením účtu data exportovat před tím, než jej smažete (v tom případě použijte poslední verzi Telegramu Desktop, a jděte do Nastavení - Exportovat data Telegramu).
298/302
Jirka, Nov 7, 2018 at 09:22