lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu {phone} zažádal o odstranění vašeho Telegram účtu, a resetoval dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
266/307
Jirka, Jun 25, 2020 at 09:00