Recent Translations

Chat.Recording.Cancel
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:31
Separator.ShowMore
نمایش بیشتر
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:30
PeerInfo.ShowMore
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
Alert.Discard
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
Alert.NO
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
Modal.Apply
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
AccountSettings.Wallet
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
NotificationSettings.BadgeEnabled
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
Channel.NameHeader
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
Channel.DescHeader
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
ReportReason.Other
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
ReportReason.Other.Placeholder
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:29
ReportReason.Report
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
InAppLinks.Confirm.OpenExternalNew
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
Supergroup.DeleteRestriction.Title
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
Bio.Header
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
Appearance.Settings.AutoNightHeader
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
Appearance.Settings.BubblesMode
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:28
AutoNight.Settings.SystemBased
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:27
AutoNight.Settings.PreferredTheme
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:27
DarkMode.Confirm.NightMode.Header
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:26
DarkMode.Confirm.NightMode.OK
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
Chat.UndoManager.ChatsArchived_countable
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
Chat.UndoManager.ChatsArchived
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
BlockContact.Options.Title
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
Chat.Date.ScheduledForToday
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
SelectPeers.Title.SelectChat
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:25
SelectPeers.Title.SearchMembers
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.1Hour
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.4Hours
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.8Hours
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.1Day
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.3Days
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.Forever
همیشه
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
ChatList.Mute.Forever
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:24
Schedule.SendWhenOnline
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:23
Chat.Date.ScheduledUntilOnline
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:23
Compose.CreateGroup.LimitError
پس از ایجاد گروه و تبدیا آن به یک ابرگروه، شما می‌توانید اعضای بیشتری را اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, Nov 16 at 13:14
Compose.CreateGroup.LimitError
پس از ایجاد گروه و ارتقاء آن به یک ابرگروه، شما می‌توانید اعضای بیشتری را اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, Nov 16 at 13:14
ChangeNumber.SendData.Error.InvalidPhoneNumber
شماره تلفنی که وارد کرده‌اید معتبر نیست. لطفاً شماره تلفن درست را به همراه کد منطقه خود وارد نمایید.
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 17:37
SecureId.Info
با پاسپورت تلگرام، شما می‌توانید به راحتی در وبسایت‌ها و سرویس‌هایی که به تأیید هویت شما نیاز دارند، ثبت نام کنید.

اطلاعات، داده‌های شخصی، و سندهای
شما با رمزگذاری سرتاسر محافظت می‌شوند. هیچ‌کس، حتی تلگرام، نمی‌تواند بدون اجازه شما به آن‌ها دسترسی پیدا کند.
Previous
Ghazaleh, Sep 29 at 18:26
EditTheme.SlugError.Format
نوع نامعتبر است.
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:21
Appearance.CloudTheme.Unsupported
عدم سازگاری با macOS، برای ویرایش کلیک کنید
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:20
EditThame.Name.AlreadyTaken
متأسفانه این نام قبلاً انتخاب شده است.
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:19
EditThame.Name.AlreadyTaken
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:19
Notification.Reminder
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 5 at 22:37
ThemePreview.UsesCount_countable
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 5 at 22:37
Chat.WP.Color.FirstMessage
جهت تنظیم پس‌زمینه بر روی اعمال فشار دهید
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:44
EditTheme.SlugDesc
هر بار که شما تغییری در پوسته خود ایجاد کنید، برای تمامی کاربران به‌روزرسانی خواهد شد. هر کسی می‌تواند با استفاده از این لینک آن را نصب کند.

لینک‌های پوسته باید بیش از 5 کاراکتر باشند و می‌توانند از کاراکترهای a-z و _ استفاده کنند.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:36
EditTheme.SelectFileDesc
این پوسته بر اساس پوسته و تصویر پس‌زمینه فعلی شما خواهد بود. در غیر این صورت، می‌توانید در صورت داشتن یک فایل پوسته سفارشی از آن استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
ChannelEventFilter.NewAdmins
مدیران جدید
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:29
Login.PhoneNumberNotRegistred
این شماره تلفن ثبتنشده است. اگر هنوز حساب کاربری تلگرام ندارید، لطفاً با دستگاه تلفن همراه‌ خود ثبت نام کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:27
Chat.Confirm.Unpin.Header
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
Chat.Confirm.Unpin.OK
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
PeerInfo.Confirm.SecretChat.Header
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OK
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.Header
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.OK
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
NewPoll.DisacardConfirmHeader
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:19
Schedule.SendToday
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Schedule.SendDate
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Send.SetReminder
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Send.ScheduledMessage
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
ScheduleController.Title
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
ScheduleController.at
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Title.Reminder
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Title.ScheduledMessages
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Context.ClearScheduled
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Header
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:18
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.OK
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:17
Chat.Date.ScheduledFor
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:17
Chat.Context.Scheduled.SendNow
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:17
Chat.Context.Scheduled.Reschedule
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:17
Chat.Right.Context.ScheduledMessages
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:16
Chat.Right.Context.Reminder
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:16
Notification.ScheduledTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:16
Chat.Scheduled.InlineButton.Error
به محض این که پیام ارسال شد این دکمه فعال می‌شوند.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:14
ThemePreview.Title
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:13
AccentColors.Tinted
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:13
TouchBarLabel.ChatActions
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:13
TouchBarLabel.EmojiAndStickers
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:13
TouchBarLabel.NewChat
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:13
PrivacyPhoneNumberSettings.DiscoveryHeader
PasscodeController.Text
جهت قفل نمودن، نشانگر ماوس را بر روی نماد تنظیمات در نوار برگه‌ها قرار داده و "قفل کردن تلگرام" را انتخاب کنید یا از کلید ⌘ + L استفاده نمایید.

توجه: اگر گذرواژه محلی خود را فراموش کنید، باید از حساب کاربری خود در تلگرام برای مکینتاش خارج شده و دوباره وارد آن شوید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:12
ApplyLanguage.UnsufficientDataText
متأسفانه این بسته‌ زبان سفارشی (%@) حاوی اطلاعاتی برای تلگرام مکینتاش نیست. شما می‌توانید با استفاده از پلتفرم ترجمه در ترجمه این بسته زبان همکاری کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:11
Payments.Unsupported
متأسفانه تلگرام برای مکینتاش هنوز از خدمات پرداخت پشتیبانی نمی‌کند. لطفاً برای انجام این کار از یکی از برنامه‌های تلفن همراه ما استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:11
Legacy.Intro.Description1
به تلگرام فوق العاده سریع و پایدار جدید برای مکینتاش خوش آمدید، این برنامه تماماً توسط Swift 3.0 برنامه نویسی مجدد شده است.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:11
About.Description
برنامه پیام‌رسانی رایگان بر پایه MTProto جهت تأمین سرعت و امنیت.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:11
Appearance.CloudTheme.Unsupported
عدم سازگاری با مکینتاش، برای ویرایش کلیک کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:10
Login.WelcomeDescription
به برنامه مکینتاش تلگرام خوش آمدید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:10