Chat.UnpinAllMessagesConfirmation

Do you want to unpin %d message in this chat?Do you want to unpin all %d messages in this chat?
50
Applied
آیا می‌خواهید سنجاق پیام را در این گفتگو بردارید؟آیا می‌خواهید سنجاق تمامی %d پیام را در این گفتگو بردارید؟
58/50
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 15:59