Conversation.FileHowToText

To share files of any type, open them on your %@ (e.g. in your browser), tap **Open in...** or the action button and choose Telegram.
133
Applied
Para compartir arquivos de calquera tipo, ábreos no teu %@ (por exemplo, no teu navegador), toca en **Abrir en...** ou no botón de acción e escolle Telegram.
157/133
Classy Beaver, Feb 24 at 11:57
Applied
Para compartir ficheiros de calquera tipo, ábreos no teu %@ (por exemplo, no teu navegador), toca en **Abrir en...** ou no botón de acción e escolle Telegram.
158/133
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:55