EncryptionKey.Description

This image and text were derived from the encryption key for this secret chat with %1$@.

If they look the same on %2$@'s device, end-to-end encryption is guaranteed.

Learn more at telegram.org
194
Applied
Esta imaxe e texto derivan da clave de cifrado para o chat secreto con %1$@.

Se ven igual no dispositivo de %2$@, o cifrado end- to-end está garantido.

Máis información en telegram.org
186/194
G82, Oct 15, 2018 at 18:02
Applied
Esta imaxe e texto derivan da clave de cifrado para o chat secreto con %1$@.

Se coinciden co que aparece no dispositivo de %2$@, o cifrado punto a punto está garantido.

Máis información en telegram.org
203/194
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:55