EncryptionKey.Description

This image and text were derived from the encryption key for this secret chat with **%@**.

If they look the same on **%@**'s device, end-to-end encryption is guaranteed.
170
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifrado para este chat secreto con **%@**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%@**, o cifrado de extremo a extremo queda garantido.
172/170
Gabriel Penide Calvo, Jan 4 at 11:22