EncryptionKey.Description

This image and text were derived from the encryption key for this secret chat with **%@**.

If they look the same on **%@**'s device, end-to-end encryption is guaranteed.
170
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifrado para este chat secreto con **%@**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%@**, o cifrado end-to-end está garantido.
161/170
Classy Beaver, Mar 31, 2020 at 13:57
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifrado para este chat secreto con **%@**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%@**, o cifrado end-to-end estáde extremo a extremo queda garantido.
172/170
1
Gabriel Penide Calvo, Jan 4, 2020 at 11:22
Applied
AEsta imaxe e o texto derivaron da clhave de cifrado para este chat secreto con **%@**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%@**, o cifrado end-to-end está garantido.

Máis información en telegram
.org
200/170
Lariña, Mar 31, 2020 at 13:34