EncryptionKeyDescription

This image and text were derived from the encryption key for this secret chat with <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>.\n\n**.

If they look the same on <![CDATA[<b>]]>**%2$s's<![CDATA[</b>]]>** device, end-to-end encryption is guaranteed.\n\n

Learn more at telegram.org
202
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifrado para este chat secreto con **%1$s**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%2$s**, o cifrado end-to-end está garantido.

Máis información en telegram.org
199/202
1
Classy Beaver, Aug 19, 2019 at 16:53
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifrado para este chat secreto con **%1$s**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%2$s**, o cifrado end-to-end estáde extremo a extremo queda garantido.

Máis información en telegram.org
210/202
Gabriel Penide Calvo, Jan 4, 2020 at 11:23
Applied
A imaxe e o texto derivan da clave de cifradoencriptación para este chat secreto con **%1$s**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%2$s**, o cifradoa encriptación end-to-end está garantidoa.

Máis información en telegram.org
209/202
1
Fair Dog, Oct 18, 2018 at 18:36