Recent Translations

CHAT_RETURNED_SEPARATED
Previous
G82, Aug 18 at 19:08
CHAT_ADD_MEMBER_SEPARATED
Previous
G82, Aug 18 at 19:04
Conversation.ReportSpamChannelConfirmation
Previous
G82, Aug 18 at 19:03
Conversation.ReportSpamGroupConfirmation
Queres reportar o spam neste grupo?
Previous
G82, Aug 18 at 19:03
Conversation.ReportSpamGroupConfirmation
Previous
G82, Aug 18 at 19:03
Common.ActionNotAllowedError
Previous
G82, Aug 18 at 19:00
Privacy.Calls.CustomHelp
Podes restrinxir quen pode chamarte con gran precisión.
Previous
G82, Aug 18 at 18:59
AccessDenied.Camera
Telegram necesita acceso á túa cámara para que poidas facer fotos e vídeos.

Por favor, vai aos axustes do teu dispositivo > Privacidade > Cámara e activa Telegram.
Previous
G82, Aug 18 at 18:59
WallpaperPreview.SwipeBottomText
Previous
G82, Aug 18 at 18:57
Channel.AdminLog.MessageChangedGroupGeoLocation
Previous
G82, Aug 18 at 18:52
Chat.SlowmodeSendError
Previous
G82, Aug 18 at 18:52
Channel.AdminLog.DisabledSlowmode
Previous
G82, Aug 18 at 18:52
GroupPermission.PermissionGloballyDisabled
Previous
G82, Aug 18 at 18:51
PUSH_MESSAGE_VIDEO_SECRET
Previous
G82, Aug 18 at 18:50
CHAT_MESSAGE_GAME_SEPARATED
Previous
G82, Aug 18 at 18:50
CHAT_MESSAGE_GEOLIVE_SEPARATED
Previous
G82, Aug 18 at 18:49
Channel.AdminLog.SetSlowmode
Previous
G82, Aug 18 at 18:49
PUSH_PHONE_CALL_MISSED
Previous
G82, Aug 18 at 18:49
CallFeedback.ReasonInterruption
Previous
G82, Aug 18 at 18:48
CallFeedback.ReasonEcho
Previous
G82, Aug 18 at 18:48
CallFeedback.ReasonNoise
Previous
G82, Aug 18 at 18:48
CallFeedback.ReasonDistortedSpeech
Previous
G82, Aug 18 at 18:48
CallFeedback.ReasonSilentLocal
Previous
G82, Aug 18 at 18:47
CallFeedback.ReasonSilentRemote
Previous
G82, Aug 18 at 18:47
CallFeedback.ReasonDropped
Previous
G82, Aug 18 at 18:47
TextFormat.Strikethrough
<no value>
Previous
G82, Aug 18 at 18:46
CallSettings.TabIconDescription
Aparecerá unha icona dun telefono na barra de lapelas.
Previous
G82, Aug 17 at 18:01
Permissions.CellularDataTitle.v0
Activar notificacións
Previous
G82, Aug 17 at 17:36
Call.ReportIncludeLogDescription
Isto non revela os contidos da túa conversa, pero axudaranos a resolver o problema máis axiña.
Previous
G82, Aug 17 at 17:36
Appearance.ReduceMotionInfo
Desactiva as animacións nas burbullas da mensaxe e na lista de chats.
Previous
G82, Aug 17 at 17:35
Conversation.DefaultRestrictedText
Non se poden escribir mensaxes neste grupo.
Previous
G82, Aug 17 at 17:35
Notification.ChangedGroupName
%@ cambiou o grupo de nome a "%@"
Previous
G82, Aug 17 at 17:35
PUSH_CHAT_RETURNED
Previous
G82, Aug 17 at 17:34
Conversation.ShareMyPhoneNumber
Previous
G82, Aug 17 at 17:34
PUSH_MESSAGE_NOTEXT
Previous
G82, Aug 17 at 17:34
PUSH_PHONE_CALL_REQUEST
Previous
G82, Aug 17 at 17:34
PUSH_CHANNEL_MESSAGES
Previous
G82, Aug 17 at 17:34
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_GAME
Previous
G82, Aug 17 at 17:33
PUSH_MESSAGE_SCREENSHOT
Previous
G82, Aug 17 at 17:33
CallFeedback.WhatWentWrong
Previous
G82, Aug 17 at 17:33
Map.SetThisLocation
Previous
G82, Aug 17 at 17:33
PUSH_CHAT_MESSAGE_CONTACT
Previous
G82, Aug 17 at 17:33
PUSH_MESSAGE_CONTACT
Previous
G82, Aug 17 at 17:32
TextFormat.AddLinkText
Previous
G82, Aug 17 at 17:32
PUSH_MESSAGE_GAME
Previous
G82, Aug 17 at 17:31
Notification.Exceptions.DeleteAllConfirmation
Previous
G82, Aug 17 at 17:31
WallpaperPreview.SwipeTopText
Previous
G82, Aug 17 at 17:30
Conversation.PressVolumeButtonForSound
Previous
G82, Aug 17 at 17:26
PUSH_MESSAGE_INVOICE
Previous
G82, Aug 17 at 17:25
CHAT_DELETE_MEMBER_SEPARATED
Previous
G82, Aug 17 at 17:25
CHAT_DELETE_YOU_SEPARATED
Previous
G82, Aug 17 at 17:25
CHAT_JOINED_SEPARATED
Previous
G82, Aug 17 at 17:25
StickerPacksSettings.AnimatedStickersInfo
Previous
G82, Aug 17 at 17:25
PUSH_CHAT_MESSAGE_GEO
Previous
G82, Aug 17 at 17:24
PUSH_CHAT_DELETE_MEMBER
%2$@|%1$@ eliminou %3$@ do grupo
Previous
G82, Aug 17 at 17:24
PUSH_CHAT_DELETE_MEMBER
Previous
G82, Aug 17 at 17:24
PasscodeSettings.AlphanumericCode
Previous
G82, Aug 17 at 17:23
NotificationSettings.ShowNotificationsAllAccountsInfoOff
Privacy.Forwards.PreviewMessageText
Previous
G82, Aug 17 at 17:22
PasscodeSettings.4DigitCode
Previous
G82, Aug 17 at 17:22
PasscodeSettings.6DigitCode
Previous
G82, Aug 17 at 17:22
PasscodeSettings.DoNotMatch
Previous
G82, Aug 17 at 17:22
Privacy.Forwards.LinkIfAllowed
Previous
G82, Aug 17 at 17:21
PUSH_ENCRYPTION_ACCEPT
Previous
G82, Aug 17 at 17:21
PUSH_ENCRYPTION_REQUEST
Previous
G82, Aug 17 at 17:21
PUSH_CHAT_MESSAGE_INVOICE
Previous
G82, Aug 17 at 17:20
PUSH_CHAT_TITLE_EDITED
Previous
G82, Aug 17 at 17:19
PUSH_CHAT_PHOTO_EDITED
Previous
G82, Aug 17 at 17:19
PUSH_CHAT_MESSAGE_GAME
Previous
G82, Aug 17 at 17:19
PUSH_CHAT_DELETE_YOU
Previous
G82, Aug 17 at 17:19
PUSH_CHAT_CREATED
%2$@|%1$@ engaiute ao grupo
Previous
G82, Aug 17 at 17:19
PUSH_CHAT_ADD_YOU
Previous
G82, Aug 17 at 17:18
PUSH_CHAT_CREATED
Previous
G82, Aug 17 at 17:17
PUSH_LOCKED_MESSAGE
Previous
G82, Aug 17 at 17:17
PUSH_ENCRYPTED_MESSAGE
Previous
G82, Aug 17 at 17:16
PUSH_CHAT_JOINED
Previous
G82, Aug 17 at 17:16
PUSH_CHAT_MESSAGE_STICKER
Previous
G82, Aug 17 at 17:16
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_PHOTOS
Previous
G82, Aug 17 at 17:16
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_VIDEOS
Previous
G82, Aug 17 at 17:15
PUSH_MESSAGE_PHOTO_SECRET
Previous
G82, Aug 17 at 17:15
PUSH_MESSAGE_PHOTOS
Previous
G82, Aug 17 at 17:15