Recent Translations

WebBrowser.InAppSafari
Safari interno
Previous
G82, Jan 16 at 04:18
Contacts.PermissionsText
Por favor, permite a Telegram acceder á túa axenda para atopar aos teus amigos.
Previous
G82, Jan 13 at 22:27
AutoDownloadSettings.AutodownloadFiles
Autodescarga de ficheiros e música
Previous
G82, Jan 13 at 18:28
ChatSettings.AutoPlayTitle
REPRODUCIÓN AUTOMÁTICA
Previous
G82, Jan 13 at 18:24
AutoDownloadSettings.AutoDownload
Descargar automaticamente
Previous
G82, Jan 13 at 18:22
ChatSettings.AutoDownloadReset
Previous
G82, Jan 13 at 18:20
AutoDownloadSettings.ResetSettings
Previous
G82, Jan 13 at 18:20
ChatSettings.AutoDownloadTitle
DESCARGA AUTOMÁTICA DE MULTIMEDIA
Previous
G82, Jan 13 at 18:19
ChatSettings.AutoDownloadTitle
DESCARGA AUTOMÁTICA
Previous
G82, Jan 13 at 17:49
ChatSettings.AutoDownloadReset
Restablecer os axustes
Previous
G82, Jan 13 at 17:47
AutoDownloadSettings.ResetSettings
Restablecer os axustes
Previous
G82, Jan 13 at 17:47
AutoDownloadSettings.AutoDownload
Descargar automáticamente
Previous
G82, Jan 13 at 17:43
AutoDownloadSettings.AutoDownload
Autodescargar multimedia
Previous
G82, Jan 13 at 17:43
AutoDownloadSettings.ResetSettings
Restablecer axustes de autodescarga
Previous
G82, Jan 13 at 17:42
NetworkUsageSettings.CellularUsageSince
Uso de datos móviles desde %@
Previous
G82, Jan 13 at 17:40
NetworkUsageSettings.Title
Uso de datos
Previous
G82, Jan 13 at 17:39
ChatSettings.AutoDownloadReset
Restablecer los axustes
Previous
G82, Jan 13 at 17:36
ChatSettings.AutoDownloadReset
Restablecer axustes de autodescarga
Previous
G82, Jan 13 at 17:36
ChatSettings.DownloadInBackgroundInfo
A app continuará descargando ficheiros multimedia por un tempo limitado.
Previous
G82, Jan 13 at 17:13
AutoDownloadSettings.LimitBySize
LIMITAR POR TAMAÑO
Previous
G82, Jan 13 at 17:11
ChatSettings.AutoPlayTitle
AUTORREPRODUCIR MULTIMEDIA
Previous
G82, Jan 13 at 16:55
ChatSettings.AutoDownloadTitle
DESCARGA AUTOMÁTICA DE MULTIMEDIA
Previous
G82, Jan 13 at 16:36
NetworkUsageSettings.Title
Uso de rede
Previous
G82, Jan 13 at 16:34
Conversation.HoldForVideo
Pulsa para gravar, solta para enviar.
Toca unha vez para cambiar a audio.
Previous
G82, Jan 13 at 16:00
Conversation.HoldForAudio
Pulsa para gravar, solta para enviar.
Toca unha vez para cambiar a vídeo.
Previous
G82, Jan 13 at 16:00
ChatList.UndoArchiveRevealedText
Desliza o arquivo cara á esquerda para agochalo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:46
ScheduledMessages.ClearAll
Borrar todo
Previous
G82, Jan 13 at 12:50
Channel.OwnershipTransfer.ErrorPublicChannelsTooMuch
Sentímolo, o usuario obxectivo ten demasiados grupos públicos ou canles públicas. Por favor, pídelle que faga privado un dos seus grupos o canles primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:45
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuch
Sentímolo, o usuario obxectivo ten demasiados grupos por localización. Por favor, pídelle eliminar ou transferir un dos existentes primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:44
Invite.ChannelsTooMuch
Sentímolo, o usuario obxectivo é membro de demasiados grupos e canles. Por favor, pídelle que salga dalgúns primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:44
OldChannels.NoticeText
Es membro de demasiados grupos e canles.
Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:41
Appearance.ThemePreview.Chat.3.TextWithLink
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:35
Conversation.ErrorInaccessibleMessage
Lamentablemente non podes acceder a esta mensaxe. Non eres membro do chat onde foi publicada.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:33
OldChannels.NoticeUpgradeText
Eres membro de demasiados grupos e canles. Por razóns técnicas necesitas saír dalgúns antes de cambiar este axuste nos teus grupos.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:32
CreateGroup.ChannelsTooMuch
Eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:32
Group.ErrorSupergroupConversionNotPossible
Eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:32
Join.ChannelsTooMuch
Eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de unirche.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:31
Join.ChannelsTooMuch
Sentímolo, es membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de unirche.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:29
Group.ErrorSupergroupConversionNotPossible
Sentímolo, es membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:29
CreateGroup.ChannelsTooMuch
Sentímolo, eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:29
AuthSessions.AddDeviceIntro.Text3
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:23
Appearance.ThemePreview.Chat.5.Text
Quere que vire mirando á cámara. Non?
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:22
Appearance.ThemePreview.Chat.1.Text
El quere que vire desde a dereita ou desde a esquerda?
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:22
Passport.InfoLearnMore
Máis información
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:41
Appearance.ThemePreview.Chat.4.Text
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:38
Appearance.ThemePreview.Chat.5.Text
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:27
Theme.ThemeChanged
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:20
AuthSessions.AddDeviceIntro.Text2
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:20
Theme.ThemeChangedText
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:19
AuthSessions.AddedDeviceTitle
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:18
Appearance.ThemePreview.Chat.7.Text
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:17
AuthSessions.AddDeviceIntro.Text1
Descarga Telegram no teu ordenador desde
[desktop.telegram.org]()
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:17
OldChannels.Title
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:15
Notification.InvitedMultiple
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:15
AuthSessions.AddDeviceIntro.Title
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:14
WallpaperPreview.PatternPaternDiscard
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:10
Theme.Context.ChangeColors
Cambiar colores
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:07
EditTheme.ChangeColors
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:07
Theme.Context.ChangeColors
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 19:07
OldChannels.ChannelsHeader
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
Settings.AddDevice
Engadir
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
AuthSessions.AddDevice
Engadir dispositivo
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
AuthSessions.AddDevice.InvalidQRCode
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
AuthSessions.AddDevice.ScanTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
OldChannels.NoticeTitle
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:03
StickerPackActionInfo.RemovedText
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:02
StickerPackActionInfo.ArchivedTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:02
Appearance.ThemePreview.Chat.6.Text
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:02
StickerPackActionInfo.AddedText
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:02
ChatList.Search.ShowLess
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:01
ChatList.Search.ShowMore
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:01
AuthSessions.AddedDeviceTerminate
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:01
MediaPlayer.UnknownTrack
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
Contacts.InviteContacts
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
Theme.Colors.Proceed
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
Appearance.RemoveThemeColor
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
Appearance.RemoveThemeColorConfirmation
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
WallpaperPreview.PatternTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 16:00
OldChannels.Leave
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:26
OldChannels.InactiveWeek
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
OldChannels.InactiveMonth
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
OldChannels.InactiveYear
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
PrivacySettings.WebSessions
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
Appearance.ShareThemeColor
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
StickerPackActionInfo.RemovedTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:25
StickerPackActionInfo.AddedTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 15:24
OldChannels.GroupFormat
%@ membro%@ membros
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 14:49
VoiceOver.Chat.YourMusic
O túa mensaxe de música
Previous
G82, Dec 29, 2019 at 18:35
VoiceOver.Chat.YourMusic
O teu mensaxe de música
Previous
G82, Dec 29, 2019 at 18:35
AuthSessions.AddDeviceIntro.Action
<no value>
Previous
G82, Dec 28, 2019 at 22:47
MediaPlayer.UnknownArtist
Previous
G82, Dec 28, 2019 at 22:47