Recent Translations

BlockedUsers.Title
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
Settings.BlockedUsers
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
PrivacyLastSeenSettings.NeverShareWith
Non compartir con
Previous
G82, Jun 6 at 00:08
Contacts.SortedByPresence
Ordenado por hora de última vez
Previous
G82, Jun 6 at 00:03
Contacts.SortByPresence
Hora de última vez
Previous
G82, Jun 6 at 00:03
PrivacyLastSeenSettings.WhoCanSeeMyTimestamp
QUEN VE A MIÑA ÚLTIMA CONEXIÓN
Previous
G82, Jun 6 at 00:02
Channel.DiscussionGroup.UnlinkGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:25
Channel.DiscussionGroup.HeaderGroupSet
Previous
G82, Jun 5 at 11:22
Conversation.OpenBotLinkAllowMessages
Previous
G82, Jun 5 at 11:18
Channel.AdminLog.MessageChangedLinkedGroup
Previous
G82, Jun 5 at 11:17
PrivacyLastSeenSettings.CustomHelp
Importante: Non poderás ver a última conexión das persoas coas que non compartes a túa. No seu lugar, mostraranse conexións indeterminadas (recentemente, hai uns días, hai unhas semanas).
Previous
G82, Jun 5 at 11:09
Channel.AdminLog.MessageChangedUnlinkedGroup
Previous
G82, Jun 5 at 11:03
Conversation.OpenBotLinkLogin
Previous
G82, Jun 5 at 10:55
Channel.AdminLog.MessageChangedUnlinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:54
Channel.AdminLog.MessageChangedLinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:52
Contacts.SortedByPresence
Ordenado por última conexión
Previous
G82, Jun 4 at 22:22
PrivacySettings.LastSeenTitle
Última conexión
Previous
G82, Jun 4 at 22:21
Contacts.SortByPresence
Última conexión
Previous
G82, Jun 4 at 22:21
Contacts.SearchUsersAndGroupsLabel
Previous
G82, Jun 4 at 22:18
PUSH_MESSAGE_ROUND
Previous
G82, May 30 at 10:52
TextFormat.AddLinkPlaceholder
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:52
TextFormat.AddLinkTitle
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:52
Conversation.OpenBotLinkOpen
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:52
TextFormat.Link
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:52
Channel.DiscussionGroup.MakeHistoryPublicProceed
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:51
Channel.DiscussionGroup.SearchPlaceholder
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:51
PrivacyPhoneNumberSettings.WhoCanSeeMyPhoneNumber
Previous
G82, May 30 at 10:51
Privacy.PhoneNumber
Previous
G82, May 30 at 10:51
PrivacySettings.PhoneNumber
Previous
G82, May 30 at 10:51
UserInfo.BlockActionTitle
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:49
ReportSpam.DeleteThisChat
<no value>
Previous
G82, May 30 at 10:49
NEW_CHAT_MESSAGE_PHOTOS_SEPARATED
Previous
G82, May 30 at 10:49
Compose.NewChannel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
Compose.NewGroup
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
PUSH_CHAT_ALBUM
Previous
G82, May 29 at 14:13
PUSH_CHANNEL_ALBUM
Previous
G82, May 29 at 14:13
SettingsSearch.Synonyms.Proxy.Title
Previous
G82, May 29 at 14:13
SettingsSearch.Synonyms.Data.Storage.Title
PUSH_CHAT_ADD_MEMBER
Previous
G82, May 29 at 14:12
PrivacySettings.DeleteAccountTitle
Previous
G82, May 29 at 14:11
PUSH_PINNED_CONTACT
%1$@|fixou un contacto
Previous
G82, May 29 at 14:11
PUSH_CHAT_MESSAGE_FWD
Previous
G82, May 29 at 14:10
PUSH_CHAT_MESSAGE_PHOTO
Previous
G82, May 29 at 14:10
SettingsSearch.Synonyms.Notifications.ChannelNotificationsSound
Previous
G82, May 29 at 14:10
TwoStepAuth.EnterPasswordHelp
Activou a verifación en dous pasos. A súa conta está protexida cun contrasinal adiccional.
Previous
G82, May 28 at 13:13
InfoPlist.NSLocationWhenInUseUsageDescription
Se envía a súa localización ós/ás seus/súas amigos/as, Telegram necesita acceso para amosarlles un mapa.
Previous
G82, May 28 at 13:01
ChannelRemoved.RemoveInfo
Os usuarios eliminados da canle por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
GroupRemoved.RemoveInfo
Os usuarios eliminados do grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
GroupRemoved.RemoveInfo
Os usuarios eliminados dun grupo polos administradores non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:08
Conversation.PrivateMessageLinkCopied
Previous
G82, May 23 at 14:07
Appearance.PreviewOutgoingText
É de día en Tokio 😎
Previous
G82, May 23 at 14:04
Appearance.PreviewIncomingText
Non tedes nin idea, nenos. Disfutade os clásicos como Hasselhoff.
Previous
G82, May 22 at 13:00
Appearance.PreviewOutgoingText
Con iso xa non podo tomarche en serio. Síntoo…
Previous
G82, May 22 at 13:00
Appearance.PreviewReplyAuthor
Lucio
Previous
G82, May 22 at 12:59
Appearance.PreviewReplyText
Reinhardt, necesitamos atoparte algúns…
Previous
G82, May 22 at 12:58
Stickers.ClearRecent
Previous
G82, May 20 at 17:51
Privacy.PaymentsClearInfo
Eliminar información de pago
Previous
G82, May 20 at 17:51
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKER
Previous
G82, May 17 at 16:22
PUSH_MESSAGE_VIDEO
Previous
G82, May 17 at 16:22
PUSH_MESSAGE_PHOTO
Previous
G82, May 17 at 16:22
ChatList.HideAction
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:22
Appearance.Other
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:22
ChannelInfo.Stats
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:21
NotificationSettings.ShowNotificationsFromAccountsSection
Previous
G82, May 17 at 16:21
GroupPermission.AddMembersNotAvailable
Previous
G82, May 17 at 16:21
Conversation.PrivateChannelTooltip
Previous
G82, May 17 at 16:21
PasscodeSettings.PasscodeOptions
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:20
ChatList.UndoArchiveRevealedTitle
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:20
ChatList.UndoArchiveHiddenTitle
Arquivo oculto.
Previous
G82, May 17 at 16:20
ChatList.UndoArchiveHiddenTitle
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:20
ChatList.UnhideAction
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:20
Stickers.RemoveFromFavorites
Eliminar de favoritos
Previous
G82, May 17 at 16:19
Stickers.AddToFavorites
Engadir a favoritos
Previous
G82, May 17 at 16:19
SettingsSearch.Synonyms.Stickers.ArchivedPacks
Previous
G82, May 16 at 12:46
ChatList.UndoArchiveMultipleTitle
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:45
ChatList.UndoArchiveTitle
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:45
ArchivedChats.IntroTitle1
Previous
G82, May 16 at 12:44
PUSH_PINNED_STICKER
Previous
G82, May 16 at 12:44
Cache.ClearEmpty
Baleiro
Previous
G82, May 16 at 12:43
Compose.NewGroup
Novo grupo
Previous
G82, May 9 at 12:50
Compose.NewChannel
Nova canle
Previous
G82, May 9 at 12:49
PUSH_CHAT_MESSAGE_GAME_SCORE
Previous
G82, May 8 at 14:37
PUSH_MESSAGE_CHANNEL_MESSAGE_GAME_SCORE
Previous
G82, May 8 at 14:36
PUSH_MESSAGE_GAME_SCORE
Previous
G82, May 8 at 14:36
ServiceMessage.GameScoreExtended
{name} fixo %@ punto en {game}{name} fixo %@ puntos en {game}
Previous
G82, May 8 at 14:36
Notification.GameScoreExtended
fixo %@ en {game}fixo %@ en {game}
Previous
G82, May 8 at 14:35
Notification.GameScoreSelfExtended
fixo %@ en {game}fixo %@ en {game}
Previous
G82, May 8 at 14:35
ServiceMessage.GameScoreSimple
{name} fixo %@{name} fixo %@
Previous
G82, May 8 at 14:35
Notification.GameScoreSimple
fixo %@fixo %@
Previous
G82, May 8 at 14:34
Notification.GameScoreSelfSimple
fixo %@fixo %@
Previous
G82, May 8 at 14:34