Recent Translations

Conversation.RestrictedInline
Os administradores do grupo restrinxiron a publicación pola túa parte de contido integrado aquí.
Previous
G82, Oct 11 at 11:02
Conversation.RestrictedInlineTimed
Os administradores do grupo restrinxiron que publiques contido integrado ata o %@.
Previous
G82, Oct 11 at 11:01
Conversation.RestrictedInlineTimed
Os administradores do grupo restrinxiron que publiques contido en liña ata o %@.
Previous
G82, Oct 11 at 11:00
Conversation.RestrictedInlineTimed
Os administradores do grupo restrinxiron a publicación de contido en liña pola túa parte ata o %@.
Previous
G82, Oct 11 at 10:59
Conversation.RestrictedMediaTimed
Os administradores do grupo restrinxiron a publicación de contido multimedia pola túa parte ata o %@.
Previous
G82, Oct 11 at 10:59
WallpaperColors.SetCustomColor
Elexir unha cor personalizada
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
Wallpaper.SetCustomBackground
Elexir dende Fotos
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
WallpaperColors.Title
Elexir unha cor
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
Wallpaper.SetColor
Elexir unha cor
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
GroupInfo.SetSound
Elexir son
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
Channel.AdminLog.ChangeInfo
Cambiar información
Previous
G82, Oct 2 at 13:26
Channel.AdminLog.CanChangeInfo
Cambiar información
Previous
G82, Oct 2 at 13:26
Channel.AdminLogFilter.ChannelEventsInfo
Información da canle
Previous
G82, Oct 2 at 13:24
Privacy.PaymentsClear.PaymentInfo
Información do pagamento
Previous
G82, Oct 2 at 13:23
ContactInfo.Title
Info do contacto
Previous
G82, Oct 2 at 13:23
ContactInfo.Title
Información do contacto
Previous
G82, Oct 2 at 13:23
Channel.AdminLogFilter.EventsInfo
Información do grupo
Previous
G82, Oct 2 at 13:21
Notification.CreatedChatWithTitle
%@ creou o grupo "%@"
Previous
G82, Oct 2 at 11:07
Notification.PinnedTextMessage
%@ fixou "%@"
Previous
G82, Oct 2 at 11:07
Message.PinnedTextMessage
fixou "%@"
Previous
G82, Oct 2 at 11:07
Target.ShareGameConfirmationGroup
Compartir o xogo con "%@"?
Previous
G82, Sep 30 at 17:19
Target.InviteToGroupConfirmation
Engadir o bot a "%@"?
Previous
G82, Sep 30 at 17:15
Conversation.ContextMenuMore
Máis...
Previous
G82, Sep 27 at 13:05
Calls.RatingFeedback
Escribe un comentario
Previous
G82, Sep 27 at 13:05
ChatSettings.AutoDownloadUsingWiFi
Con conexión Wi-Fi
Previous
G82, Sep 27 at 11:55
AutoDownloadSettings.WifiTitle
Con conexión Wi-Fi
Previous
G82, Sep 27 at 11:55
AutoDownloadSettings.WifiTitle
Previous
G82, Sep 27 at 10:57
AutoDownloadSettings.CellularTitle
Usando datos móbiles
Previous
G82, Sep 27 at 10:56
ChatSettings.AutoDownloadUsingWiFi
Usando Wi-Fi
Previous
G82, Sep 27 at 10:56
AutoDownloadSettings.WifiTitle
Usando Wi-Fi
Previous
G82, Sep 27 at 10:56
ChatSettings.AutoDownloadUsingCellular
Usando datos móbiles
Previous
G82, Sep 27 at 10:55
ChatSettings.AutoDownloadUsingCellular
Usando datos
Previous
G82, Sep 27 at 10:53
AutoDownloadSettings.CellularTitle
Usando datos
Previous
G82, Sep 27 at 10:51
ChannelInfo.DeleteChannelConfirmation
Agarda! Ao eliminar esta canle, todos os membros e mensaxes perderanse. Queres eliminala de todos os xeitos?
Previous
G82, Sep 23 at 21:32
ChannelInfo.DeleteChannelConfirmation
Agarda! Eliminando esta canle perderanse todos os membros e todas as mensaxes. Quere eliminala?
Previous
G82, Sep 23 at 21:32
ChannelInfo.DeleteGroupConfirmation
Agarda! Ao eliminar este grupo, perderanse tódolos membros e mensaxes. Queres eliminalo de tódolos xeitos?
Previous
G82, Sep 23 at 21:31
Conversation.RestrictedStickersTimed
Os administradores do grupo restrinxiron a publicación de adhesivos pola túa parte aquí ata o %@.
Previous
G82, Sep 18 at 19:50
Group.ErrorSendRestrictedStickers
Os administradores do grupo restrinxiron o envío de adhesivos pola túa parte.
Previous
G82, Sep 18 at 19:49
StickerSettings.ContextInfo
Se arquiva un paquete de adhesivos, poderá restauralo desde a sección de adhesivos arquivados.
Previous
G82, Sep 18 at 19:47
Login.SmsRequestState2
Solicitando un SMS de Telegram...
Previous
G82, Sep 18 at 18:44
Passport.Scans.ScanIndex
Escanee %@
Previous
G82, Sep 18 at 08:41
Passport.FieldAddress
Enderezo residencia
Previous
G82, Sep 18 at 08:39
Passport.Identity.MiddleNamePlaceholder
Primeiro apelido
Previous
G82, Sep 18 at 08:39
PUSH_CHANNEL_ALBUM
%1$@|📷 Álbum
Previous
G82, Sep 16 at 11:22
SharedMedia.CategoryMedia
Multimedia
Previous
G82, Sep 11 at 15:07
StickerPack.ViewPack
Ver o pack de stickers
Previous
G82, Sep 10 at 17:43
LastSeen.TodayAt
Previous
G82, Sep 10 at 16:50
Channel.AdminLog.CanDeleteMessagesOfOthers
Previous
G82, Sep 9 at 13:50
Channel.EditAdmin.PermissionDeleteMessagesOfOthers
Previous
G82, Sep 9 at 13:50
Channel.AdminLog.CanEditMessages
Editar as mensaxes de outros
Previous
G82, Sep 9 at 13:50
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessages
Editar as mensaxes dutros
Previous
G82, Sep 9 at 13:49
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessages
Editar as mensaxes de outros
Previous
G82, Sep 9 at 13:49
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessages
Editar as mensaxes
Previous
G82, Sep 9 at 13:49
Channel.AdminLog.CanEditMessages
Editar as mensaxes
Previous
G82, Sep 9 at 13:49
Items.NOfM
<no value>
Previous
G82, Sep 9 at 13:49
PrivacyLastSeenSettings.Title
Última vez e en línea
Previous
G82, Sep 6 at 16:14
PrivacyLastSeenSettings.EmpryUsersPlaceholder
Engadir usuarios
Previous
G82, Sep 5 at 15:07
PrivacySettings.DeleteAccountTitle
ELIMINAR A MIÑA CONTA AUTOMATICAMENTE
Previous
G82, Sep 5 at 15:05
PrivacySettings.LastSeenContactsMinusPlus
Os meus contactos (-%@, +%@)
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
PrivacySettings.LastSeenContactsMinus
Os meus contactos (-%@)
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
PrivacySettings.LastSeenContactsPlus
Os meus contactos (+%@)
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
PrivacySettings.LastSeenContacts
Os meus contactos
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
Privacy.Calls.P2PContacts
Os meus contactos
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
PrivacyLastSeenSettings.Title
Previous
G82, Sep 5 at 15:01
PrivacySettings.LastSeenTitle
Previous
G82, Sep 5 at 15:01
PrivacySettings.LastSeen
Últ. vez e en línea
Previous
G82, Sep 5 at 15:01
PrivacySettings.LastSeen
Última vez
Previous
G82, Sep 5 at 14:58
Conversation.OpenBotLinkText
Queres abrir
**%@**?
Previous
G82, Sep 4 at 14:02
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_POLL
%1$@|📊 Poll %2$@
Previous
G82, Sep 4 at 14:02
EditTheme.Create.Preview.IncomingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:58
EditTheme.Expand.Preview.IncomingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:58
EditTheme.Edit.Preview.IncomingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:58
EditTheme.Expand.Preview.OutgoingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:57
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyText
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 13:57
EditTheme.Create.Preview.OutgoingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:57
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyText
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 13:56
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyText
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 13:56
EditTheme.Edit.Preview.OutgoingText
Previous
G82, Sep 4 at 13:56
Channel.AdminLog.CanBanUsers
Bloquear a usuarios
Previous
G82, Sep 4 at 00:25
EditTheme.ErrorInvalidCharacters
Previous
G82, Sep 4 at 00:11
EditTheme.ThemeTemplateAlertTitle
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:11
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:11
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:10
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:10
EditTheme.ErrorLinkTaken
Previous
G82, Sep 4 at 00:03
Common.TakePhotoOrVideo
Facer unha foto ou un vídeo
Previous
G82, Sep 4 at 00:00
PUSH_SENDER_YOU
<no value>
Previous
G82, Sep 2 at 19:59
Privacy.Calls.P2PHelp
Ao desactivar o peer- to- peer todas as chamadas pasarán polos servidores de Telegram para evitar dar a coñecer a túa dirección IP, pero diminuirá lixeiramente a calidade de audio.
Previous
G82, Sep 2 at 16:12
Privacy.Calls.P2PHelp
Desactivar a comunicación de igual a igual retransmitirá todas as chamadas a través dos servidores de Telegram para evitar revelar o teu enderezo IP, pero pode diminuír lixeiramente a calidade do son.
Previous
G82, Sep 2 at 16:11
Passport.PrivacyPolicy
Aceptas a [política de privacidade de %1$@ ] e permites que @%2$@ te envíe mensaxes.
Previous
G82, Sep 2 at 15:37