Recent Translations

PeopleNearby.MakeVisibleTitle
Mostrar o teu perfil
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:44
PeopleNearby.MakeInvisible
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:43
PeopleNearby.MakeVisible
Facerme visible
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:39
PeopleNearby.MakeInvisible
Deixar de mostrarme
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 10:51
LogoutOptions.ContactSupportText
Dinos calquera problema; a miúdo, pechar a sesión non axuda.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
LogoutOptions.LogOutInfo
Pechar a sesión desactiva todos os chats secretos.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
Conversation.AutoremoveActionEdit
Editar axustes de autoeliminación
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
WebSearch.RecentSectionClear
Borrar
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:55
Notifications.Reset
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:55
AuthSessions.TerminateSession
Pechar a sesión
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:25
MemberRequests.RequestToJoinSentDescriptionChannel
Serás engadido á canle unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
MemberRequests.RequestToJoinSentDescriptionGroup
Serás engadido ao grupo unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
Settings.ChatFolders
Cartafoles
Previous
Classy Beaver, Nov 20 at 17:00
VoiceChat.CancelConfirmationText
Queres anular o chat de voz programado?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
VoiceChat.LeaveAndCancelVoiceChat
Anular chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
VoiceChat.DisplayAsSuccess
Os participantes deste chat de voz agora veranche como **%@**.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
VoiceChat.RemoveAndBanPeerConfirmation
Queres eliminar a %1$@ do chat de voz e expulsalo en %2$@?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
VoiceChat.PeerJoinedText
%@ uniuse ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
Call.VoiceChatInProgressMessage
Queres saír do chat de voz en %1$@ e iniciar un novo en %2$@?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
Call.VoiceChatInProgressMessageCall
Queres saír do chat de voz en %1$@ e chamar a %2$@?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
Call.VoiceChatInProgressCallMessage
Queres saír do chat de voz en %1$@ e chamar a %2$@?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
Notification.VoiceChatInvitation
%1$@ invitou a %2$@ ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
VoiceChat.InvitedPeerText
Invitaches a %@ ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
VoiceChat.UserInvited
Invitaches a **%@** ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
Notification.VoiceChatInvitationForYou
%1$@ invitoute ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
VoiceChat.AnonymousDisabledAlertText
Sentímolo, non podes unirte a chats de voz como administrador anónimo.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
Call.CallInProgressVoiceChatMessage
Finalizar a chamada con %1$@ e iniciar un chat de voz en %2$@?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
PUSH_CHAT_VOICECHAT_START
%2$@|%1$@ iniciou un chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
PUSH_CHAT_VOICECHAT_INVITE
%2$@|%1$@ invitou a %3$@ ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
PUSH_CHAT_VOICECHAT_INVITE_YOU
%2$@|%1$@ invitoute ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
ScheduleVoiceChat.GroupText
Os membros do grupo serán notificados de que o chat de voz iniciarase en %@.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:56
VoiceChat.LeaveConfirmation
Queres salir deste chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.EditTitleTitle
Título do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.LeaveVoiceChat
Saír do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.LeaveAndEndVoiceChat
Finalizar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.EndConfirmationText
Queres finalizar este chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.EndConfirmationTitle
Finalizar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.CancelConfirmationTitle
Anular chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
Invitation.JoinVoiceChat
Unirme ao chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:55
VoiceChat.CancelVoiceChat
Anular chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
ChannelInfo.CreateVoiceChat
Iniciar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
ChannelInfo.ScheduleVoiceChat
Programar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
Notification.VoiceChatStartedChannel
Chat de voz iniciado
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
PUSH_CHAT_VOICECHAT_END
%2$@|%1$@ finalizou o chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
VoiceChat.EditTitleSuccess
Título do chat de voz cambiado a **%@**.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
VoiceChat.CreateNewVoiceChatText
Chat de voz finalizado. Queres iniciar un novo?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
VoiceChat.EditTitleRemoveSuccess
Título do chat de voz eliminado.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:52
VoiceChat.EditTitle
Editar título do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Notification.VoiceChatScheduledChannel
Chat de voz programado para o %@
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Notification.VoiceChatScheduledTodayChannel
Chat de voz programado para hoxe ás %@
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Notification.VoiceChatScheduledTomorrowChannel
Chat de voz programado para mañá ás %@
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Channel.AdminLog.CanManageCalls
Xestionar chats de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Conversation.ForwardOptions.TapForOptionsShort
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Time.HoursAgo
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
Time.MinutesAgo
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
Themes.SelectTheme
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
Themes.Title
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
Notifications.PrivateChats
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
Notifications.Channels
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
SharedMedia.FileCount
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:50
MemberRequests.PeopleRequestedShort
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:49
GroupInfo.MemberRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:49
VoiceChat.RecordVideoAndAudio
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:49
Themes.EditCurrentTheme
Editar tema actual
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
Themes.CreateNewTheme
Crear novo tema
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
Themes.CreateNewTheme
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
Themes.EditCurrentTheme
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
AuthSessions.View.Browser
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
Time.JustNow
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
AuthSessions.View.Logout
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:46
Contacts.Search.NoResults
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
SharedMedia.ShowCalendar
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
MediaPicker.KeepHeic
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
ChatList.Context.JoinChat
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
Conversation.ViewPost
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
ScheduleVoiceChat.Title
Programar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
PeerInfo.ButtonVoiceChat
Chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
Conversation.VoiceChat
Chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
VoiceChat.Title
Chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
SharedMedia.GifCount
1 gif%@ gifs
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
Conversation.ScheduledVoiceChat
Chat de voz programado
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
Conversation.LiveStream
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:43
AuthSessions.View.Device
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:43
Time.AtDate
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:43
ChatSettings.AutoDownloadSettings.TypeMedia
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:43
Notifications.CategoryExceptions
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:43
Notifications.GroupChats
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
Notifications.On
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
Notifications.Off
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
AuthSessions.View.Location
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
AuthSessions.View.Application
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
MemberRequests.NoRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
MemberRequests.Title
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
VoiceChat.RecordOnlyAudio
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
Notification.JoinedGroupByRequestYou
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:41
Stickers.ShowMore
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:39
MediaPicker.ConvertToJpeg
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:39