StoryFeed.TooltipNotifyOn

You will now getreceive a notification whenever **%@** posts a story.
62
Applied
Recibirás unha notificación cada vez que **%@** publique unha historia.
71/62
Classy Beaver, Oct 18, 2023 at 10:27