Channel.PublicAboutGroup

Public groups can be found viain search, their chat history is available to everyone and anyone can join.
102
Applied
Os grupos públicos poden atoparse na busca, o seu historial está dispoñible para todas as persoas e calquera pode unirse a eles.
128/102
Gabriel Penide Calvo, Feb 23, 2020 at 00:11