Channel.TransferOwner.Error.Text

Ownership transfers are only available if:

2Two-Step Verification was enabled for your account more than **7 days** ago.

• Your Two-Step Verification password was last changed more than **
7 days** ago.

• You
logged in on this device more than **24 hours** ago.

• You have logged in on this device more than 24 hours ago
.

Please come back later.
284
Applied
As transferencias de propiedade están dispoñibles se:

• Activaches a verificación en dous pasos hai máis de **7 días**.

• O teu contrasinal da verificación en dous pasos foi cambiada por última vez hai máis de **7 días**.

• Iniciaches sesión neste dispositivo hai máis de **24 horas**.
288/284
Classy Beaver, Jan 6 at 20:50
Applied
As transferencias de propiedade están dispoñíbeis só se:

• Activaches a verificación en dous pasos hai máis de 7 días.

• Iniciaches a sesión neste dispositivo hai máis de 24 horas.

Por favor volta máis tarde.
211/284
1
Iván, Aug 30, 2019 at 16:24
Applied
As transferencias de propiedade están dispoñibles só se:

• Activaches a verificación en dous pasos hai máis de **7 días**.

• Iniciaches sesión neste dispositivo hai máis de **24 horas**.

Por favor, regresa máis tarde.
220/284
Classy Beaver, May 11, 2020 at 23:41