Group.EventLog.EmptyText

**No events here yet**

There were no service actions taken by the group's members and admins for the last 48 hours.
116
Applied
**Aínda sen eventos**

Os membros e administradores non realizaron accións de servizo nas últimas 48 horas.
107/116
Classy Beaver, Jan 7, 2020 at 15:51
Applied
**Non hai evento aquí aínda**

Non se tomaron accións de servizos polos membros e administradores durante as últimas 48 horas.
126/116
Adrián, Dec 16, 2018 at 19:26