Recent Translations

lng_code_phTDesktop
O teu código
Previous
B23, Jan 19 at 18:25
lng_linux_no_audio_prefsTDesktop
Non tés ningunha aplicación de configuración de audio instalada.
Previous
B23, Jan 19 at 18:25
lng_cant_invite_offer_adminTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:23
lng_emoji_set_loadingTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:21
lng_emoji_set_downloadTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:21
lng_emoji_set_activeTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:21
lng_emoji_set_readyTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:20
lng_emoji_manage_setsTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:20
lng_media_size_up_toTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:20
lng_media_size_limitTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:19
lng_media_animation_titleTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:19
lng_media_video_titleTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:18
lng_settings_call_audio_duckingTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:18
lng_settings_call_open_system_prefsTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:17
lng_settings_call_output_volumeTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:17
lng_settings_call_input_volumeTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:17
lng_settings_call_output_deviceTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:16
lng_settings_call_input_deviceTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:16
lng_settings_call_section_outputTDesktop
Previous
B23, Jan 19 at 18:16
lng_settings_section_call_settingsTDesktop
<no value>
Previous
B23, Jan 19 at 18:15
SetAdminsAllInfoAndroid
Todos poden engadir novos membros e editar o nome e a foto do grupo.
Previous
B23, Jan 19 at 18:14
Undo.UndoiOS
<no value>
Previous
G82, Jan 17 at 19:31
SocksProxySetup.ShareLinkiOS
<no value>
Previous
G82, Jan 17 at 19:31
GroupRemoved.AddToGroupiOS
<no value>
Previous
G82, Jan 17 at 19:30
GroupRemoved.DeleteUseriOS
<no value>
Previous
G82, Jan 17 at 19:30
AllowFillNumberAndroid
Por favor, permítelle a Telegram recibir chamadas e SMS para podermos poñer o teu número de teléfono, enviarche un código e introducilo por ti.
Previous
G82, Jan 17 at 19:29
AllowReadCallAndSmsAndroid
Por favor, permítelle a Telegram recibir chamadas e SMS para inserir o código automaticamente.
Previous
G82, Jan 17 at 19:28
lng_settings_call_section_otherTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:58
lng_cant_invite_make_adminTDesktop
Previous
G82, Jan 12 at 12:58
SetAsAdminAndroid X
Previous
G82, Jan 12 at 12:58
GroupInfo.ActionPromoteiOS
Ascender
Previous
G82, Jan 12 at 12:57
lng_media_video_messages_titleTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_media_file_titleTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_media_music_titleTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_media_auto_in_privateTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_media_auto_in_channelsTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_media_auto_in_groupsTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_settings_call_device_defaultTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_settings_call_stop_mic_testTDesktop
Deter probar
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_settings_call_stop_mic_testTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_settings_call_test_micTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_settings_call_section_inputTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
lng_pinned_pollTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jan 12 at 12:56
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_ROUNDiOS
%1$@|posted a video message
Previous
G82, Jan 11 at 13:43
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_ROUNDiOS
Previous
G82, Jan 11 at 13:43
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_PHOTOiOS
Previous
G82, Jan 11 at 13:43
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_VIDEOiOS
Previous
G82, Jan 11 at 13:43
lng_rights_group_inviteTDesktop
Engadir usuarios
Previous
G82, Jan 11 at 09:22
DestroyGroupAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jan 11 at 09:22
lng_media_auto_titleTDesktop
Automatically download
Previous
G82, Jan 11 at 09:22
lng_settings_autoplay_gifsTDesktop
Previous
G82, Jan 11 at 09:21
lng_settings_performanceTDesktop
Rendimiento
Previous
G82, Jan 11 at 09:21
lng_media_gif_titleTDesktop
GIFs and animations
Previous
G82, Jan 11 at 09:21
lng_media_photo_titleTDesktop
Photos
Previous
G82, Jan 11 at 09:21
Login.PhoneBannedEmailBodyiOS
Estou tentando usar o meu número de móbil: %1$@
Pero Telegram di que está suspendido. Axuda, por favor.

App version: %2$@
OS version: %3$@
Locale: %4$@
MNC: %5$@
Previous
G82, Jan 11 at 09:19
MESSAGE_GEOLIVE_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 11 at 09:17
NEW_MESSAGE_PHOTOS_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 11 at 09:17
NEW_CHANNEL_MESSAGE_PHOTOS_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 11 at 09:16
lng_rights_user_restrictions_headerTDesktop
Que pode facer este usuario?
Previous
G82, Jan 9 at 08:13
CHAT_LEFT_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:48
CHANNEL_MESSAGE_GAME_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:47
CHAT_CREATED_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:47
CHAT_ADD_YOU_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:47
MESSAGE_GAME_SEPARATEDiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:46
Login.PhoneGenericEmailSubjectiOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:46
GroupsInCommonAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:45
Telegram.GroupsInCommonViewControllermacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:44
Call.ShortSecondsmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:44
Peer.Activity.User.RecordingVideomacOS
gravando vídeo
Previous
G82, Jan 7 at 09:44
Peer.Activity.User.RecordingAudiomacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:44
Peer.Activity.User.RecordingVideomacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:44
Chat.Webpage.MediaCountmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Chat.Message.DeleteForMeAndPersonmacOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Chat.Message.DeleteForMemacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Chat.LiveLocationmacOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Call.Confirm.DiscardCurrent.HeadermacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Chat.Service.Call.MissedmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Call.StatusConnectingmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Peer.Status.YesterdaymacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Peer.Status.TodaymacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:43
Peer.Activity.User.SendingFilemacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Time.last_seenmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Chat.Header.ReportSpammacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Time.atmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Time.todaymacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Message.ActionsPanel.SelectedCountmacOS
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Chat.Call.OutgoingmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Chat.Call.IncomingmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:42
Chat.ForwardActionHeadermacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:41
Chat.ConnectingStatus.connectingmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:41
ChatList.Context.ReturnGroupmacOS
<no value>
Previous
G82, Jan 7 at 09:41