Recent Translations

lng_blocked_list_aboutTDesktop
Os usuarios bloqueados non poden enviarlle mensaxes nin engadilo a ningún grupo. Non verán a súa foto de perfil nin o súa última conexión.
Previous
G82, Mar 8 at 11:44
lng_download_path_dont_askTDesktop
No pedir ruta de descargas con cada ficheiro
Previous
G82, Mar 8 at 11:29
lng_username_bad_symbolsTDesktop
Só pode usar a-z, 0-9 e os guións baixos.
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_export_about_doneTDesktop
Os seus datos exportáronse correctamente.
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_export_progress_titleTDesktop
Exportando os seus datos
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_export_option_video_filesTDesktop
Ficheiros que conteñen un vídeo
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_menu_formattingTDesktop
Formatear
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_proxy_availableTDesktop
available (ping: {ping} ms)
Previous
G82, Mar 8 at 11:28
lng_passport_last_nameTDesktop
Segundo apelido
Previous
G82, Mar 8 at 11:27
SearchGifsAndroid
BUSCA GIFS
Previous
G82, Mar 7 at 20:19
SearchImagesAndroid
BUSCA FOTOS
Previous
G82, Mar 7 at 20:19
PUSH_CHAT_MESSAGE_AUDIOiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_CHAT_MESSAGE_POLLiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_CHAT_MESSAGE_NOTEXTiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_CHAT_MESSAGE_DOCiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_CHAT_MESSAGE_GIFiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_MESSAGE_POLLiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_MESSAGE_GEOiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:08
PUSH_MESSAGE_GIFiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:07
Watch.Message.UnsupportediOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:06
PUSH_CHAT_MESSAGE_ROUNDiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:05
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_FWDiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:05
PUSH_CHAT_MESSAGE_VIDEOiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:05
PUSH_PINNED_POLLiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:05
PUSH_PINNED_GEOLIVEiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:05
PUSH_PINNED_AUDIOiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:04
Wallpaper.DeleteConfirmationiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:04
WallpaperPreview.SwipeColorsBottomTextiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:04
WallpaperColors.SetCustomColoriOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:04
WallpaperColors.TitleiOS
<no value>
Previous
G82, Mar 7 at 14:03
Channel.EditAdmin.PermissionInviteViaLinkiOS
Previous
G82, Mar 7 at 14:02
Channel.AdminLog.PollStoppediOS
<no value>
Previous
G82, Mar 7 at 14:02
EventLogStopPollAndroid
un1 deteu a enquisa:
Previous
G82, Mar 7 at 14:02
lng_profile_manage_restrictedlistTDesktop
Xestionar ós usuarios restrinxidos
Previous
G82, Mar 7 at 13:56
lng_settings_manage_local_storageTDesktop
Xestionar o almacenamento local
Previous
G82, Mar 7 at 13:56
lng_profile_manage_blocklistTDesktop
Xestionar usuarios suspendidos
Previous
G82, Mar 7 at 13:56
lng_stickers_you_haveTDesktop
Xestionar packs de stickers
Previous
G82, Mar 7 at 13:56
ManageChannelMenuAndroid
Xestionar a canle
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
ManageGroupMenuAndroid
Xestionar o grupo
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
ManageChannelAndroid
Xestionar a canle
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
ManageGroupAndroid X
Xestionar grupo
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
lng_manage_channel_titleTDesktop
Xestionar canle
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
ManageGroupAndroid
Xestionar grupo
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
lng_manage_group_titleTDesktop
Xestionar grupo
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
Channel.Persmission.Denied.SendInline.DefaultRestrictedTextmacOS
Non se pode publicar contido integrado neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:46
lng_restricted_send_inline_allTDesktop
Non se pode publicar contido integrado neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:46
Conversation.DefaultRestrictedInlineiOS
Previous
G82, Mar 7 at 13:46
lng_restricted_send_media_allTDesktop
Non se pode publicar multimedia neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:46
Conversation.DefaultRestrictedMediaiOS
Non se pode publicar multimedia neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:46
lng_restricted_send_stickers_allTDesktop
Non se poden publicar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:45
Conversation.DefaultRestrictedStickersiOS
Non se poden publicar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:45
GlobalSendMessageRestrictedAndroid
Non se poden escribir mensaxes neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:37
Channel.Persmission.Denied.SendPoll.DefaultRestrictedTextmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 13:37
Channel.Persmission.Denied.SendMedia.DefaultRestrictedTextmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 13:36
lng_restricted_send_polls_allTDesktop
Non se poden publicar enquisas neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:36
Channel.Persmission.Denied.SendGifs.DefaultRestrictedTextmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 13:36
lng_restricted_send_gifs_allTDesktop
Non se pode publicar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:35
lng_restricted_send_gifs_allTDesktop
Non se poden publicar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:35
GlobalAttachInlineRestrictedAndroid
Non se poden usar bots integrados neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:35
GlobalAttachStickersRestrictedAndroid
Non se poden usar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 13:35
ErrorSendRestrictedPollsAllAndroid
Sentímolo, non se pode enviar enquisas neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 12:45
lng_restricted_send_polls_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:45
lng_rights_about_restriction_cant_editTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:45
Conversation.DefaultRestrictedStickersiOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:43
lng_restricted_send_stickers_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:43
Channel.Persmission.Denied.SendMessages.DefaultRestrictedTextmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:42
GlobalSendMessageRestrictedAndroid
Non se pode escribir mensaxes neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 12:42
Conversation.DefaultRestrictedTextiOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:42
lng_restricted_send_message_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:42
Channel.Persmission.Denied.SendInline.DefaultRestrictedTextmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:41
lng_restricted_send_inline_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:40
GlobalAttachInlineRestrictedAndroid
Non se pode usar bots integrados neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 12:40
GlobalAttachStickersRestrictedAndroid
Non se pode usar stickers neste grupo.
Previous
G82, Mar 7 at 12:40
lng_restricted_send_gifs_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
GroupPermission.NotAvailableInPublicGroupsiOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
GroupPermission.NotAvailableInPublicGroupsmacOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
lng_rights_permission_unavailableTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
lng_restricted_send_media_allTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
Conversation.DefaultRestrictedMediaiOS
Non se pode publicar multimedia neste grupo
Previous
G82, Mar 7 at 12:38
Conversation.DefaultRestrictedMediaiOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:37
lng_info_add_as_contactTDesktop
Engadilo como un contacto
Previous
G82, Mar 7 at 12:37
lng_settings_edit_infoTDesktop
Edit information
Previous
G82, Mar 7 at 12:36
lng_info_user_titleTDesktop
Información do usuario
Previous
G82, Mar 7 at 12:35
lng_info_group_titleTDesktop
Información do grupo
Previous
G82, Mar 7 at 12:35
lng_context_view_groupTDesktop
Ver información
Previous
G82, Mar 7 at 12:34
lng_info_user_titleTDesktop
Previous
G82, Mar 7 at 12:34
lng_info_group_titleTDesktop
Información
Previous
G82, Mar 7 at 12:34
ChannelEventFilter.ChannelInfomacOS
Previous
G82, Mar 7 at 12:33
lng_info_channel_titleTDesktop
Información
Previous
G82, Mar 7 at 12:32
Watch.ChannelInfo.TitleiOS
Información
Previous
G82, Mar 7 at 12:32
KeyCommand.ChatInfoiOS
Información
Previous
G82, Mar 7 at 12:32
5kV-Vb-QxS.titlemacOS
<no value>
Previous
G82, Mar 7 at 12:31
lng_menu_aboutTDesktop
Información
Previous
G82, Mar 7 at 12:31
Profile.BotInfoiOS
información
Previous
G82, Mar 7 at 12:31
lng_passport_delete_address_sureTDesktop
Estás seguro de que queres eliminar a información do teu enderezo?
Previous
G82, Mar 7 at 12:31