Recent Translations

PrivacySettings.VoiceMessagesmacOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
lng_settings_voices_privacyTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
Privacy.VoiceMessagesiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
DeleteAccount.SavedMessagesiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
Notification.PremiumGift.TitleiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
ActionGiftPremiumTitleAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:37
Premium.Gift.TitlemacOS
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
lng_premium_gift_titleTDesktop
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
Premium.Gift.TitleiOS
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
GiftTelegramPremiumTitleAndroid
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
Notification.PremiumGift.SubtitleiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
ActionGiftPremiumSubtitleAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
PeerInfo.Action.GiftPremiummacOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
lng_profile_gift_premiumTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
PeerInfo.GiftPremiumiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
GiftPremiumAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:35
PrivacyVoiceMessagesAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:34
GiftPremiumOptionDiscountAndroid
-%1$d%%
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:33
GiftPremiumOptionDiscountAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:33
PremiumMoreAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:33
RestoreAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 10 at 12:33
AllWebSessionsTerminatedAndroid
Todas os sitios web desconectados.
Previous
Classy Beaver, Aug 9 at 10:54
DeleteThisChatBothSidesAndroid
⚠️ Eliminar este chat para ambos
Previous
Classy Beaver, Aug 9 at 10:53
DeleteThisChatBothSidesAndroid
Eliminar este chat para ambos
Previous
Classy Beaver, Aug 9 at 10:53
lng_blocked_list_confirm_clearTDesktop
⚠️ Eliminar este chat
Previous
Classy Beaver, Aug 9 at 10:52
lng_blocked_list_confirm_clearTDesktop
Eliminar este chat
Previous
Classy Beaver, Aug 9 at 10:52
AddEmojiInstalledAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 6 at 12:43
EmojiRemovedAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 6 at 12:43
ActionGiftPremiumViewAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 6 at 12:43
PricePerMonthAndroid
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 6 at 12:43
Premium.Gift.PricePerMonthiOS
<no value>
Previous
Classy Beaver, Aug 6 at 12:43
lng_premium_summary_subtitle_advanced_chat_managementTDesktop
Xestión de chats avanzada
Previous
Classy Beaver, Aug 5 at 16:35
PremiumPreviewAdvancedChatManagementAndroid
Xestión de chats avanzada
Previous
Classy Beaver, Aug 5 at 16:35
Premium.ChatManagementiOS
Xestión de chats avanzada
Previous
Classy Beaver, Aug 5 at 16:35
StickerPacks.ArchiveStickerPacksConfirmationiOS
Archivar %@ pack de stickersArchivar %@ packs de stickers
Previous
Classy Beaver, Aug 5 at 15:32
TelegramPremiumSubscribedSubtitleAndroid
Gracias por subscribirte a **Telegram Premium**.
Isto é o que desbloqueaches:
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 15:27
Premium.SubscribedDescriptioniOS
Gracias por subscribirte a **Telegram Premium**.
Isto é o que desbloqueaches:
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 15:27
AllWebSessionsTerminatedAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:43
AllSessionsTerminatedAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:43
ChannelJoinRequestSentAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:42
ChannelDeleteInfoAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:39
LastActiveCommunitiesAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:39
JoinedViaRequestApprovedAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:38
lng_payments_password_descriptionTDesktop
A túa tarxeta {card} está arquivada. Para pagar con esta tarxeta, pon o contrasinal da verificación en dous pasos.
Previous
Classy Beaver, Jul 27 at 09:37
HangUpAndroid X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:23
ShowSourceMessageAndroid X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:23
FreeOfTotalAndroid
%1$s libres de %2$s
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:22
FreeXofYAndroid X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:22
ChatContentDart4Android X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:22
DisplayMeAs.New.ScheduleAsmacOS
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:21
VoiceChat.Settings.ResetLinkmacOS
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:21
lng_passcode_check_buttonTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:21
lng_passcode_create_buttonTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:21
lng_blocked_list_empty_titleTDesktop
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:21
lng_premium_stickersTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:20
lng_channels_limit_titleTDesktop
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:20
lng_filter_pin_limit_titleTDesktop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:20
Notifications.UploadError.TooLong.TitleiOS
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:20
Channel.AddBot.Confirm.Title.AdminmacOS
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:19
Bot.AddToChat.Add.AdminAlertTitleiOS
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:19
BotCantOpenAttachMenuUserAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:19
BotCantOpenAttachMenuBotAndroid
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:19
Chat.Dice.ResultmacOS
Envía o emoji 🎲 a calquera chat para obter un número aleatorio de Telegram.
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:08
lng_about_diceTDesktop
Envía o emoji 🎲 a calquera chat para obter un número aleatorio de Telegram.
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:08
Conversation.DiceiOS
Envía o emoji 🎲 a calquera chat para obter un número aleatorio de Telegram.
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:08
DiceInfoAndroid
Envía o emoji 🎲 a calquera chat para obter un número aleatorio de Telegram.
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 11:08
DartInfoAndroid
Envía o emoji **:dardo:** para probar a túa sorte.
Previous
Classy Beaver, Jul 21 at 09:40
Attachment.DeselectedVideosiOS
%@ vídeo deseleccionado%@ vídeos deseleccionados
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 15:42
VoipCancelledAndroid X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:13
VoipDeclinedAndroid X
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:13
Gallery.ImageSavediOS
Imaxe gardada
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:12
Gallery.VideoSavediOS
Vídeo gardado en Fotos
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:12
Gallery.VideoSavediOS
Vídeo gardado
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:12
Conversation.StickerAddedToFavoritesiOS
Sticker engadido a Favoritos
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:11
Chat.MessagesUnpinnediOS
Mensaxe desprendida%@ mensaxes desprendidas
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:11
Group.Username.InvalidStartsWithNumberiOS
O nome do grupo non pode comezar cun número.
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:11
Channel.AdminLog.MessageChangedGroupAboutiOS
%@ editou a descrición do grupo
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.ChatClearedForBothSidesiOS
Chat baleirado para ambos
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.LeftChanneliOS
Saíches da canle
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.LeftGroupiOS
Saíches do grupo
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.SecretChatDeletediOS
Chat secreto eliminado
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.ChatDeletedForBothSidesiOS
Chat eliminado para ambos
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.DeletedGroupiOS
Grupo eliminado
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
Undo.MessagesDeletediOS
Mensaxes eliminadas
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:10
ChatList.UndoArchiveMultipleTitleiOS
Chats arquivados
Previous
Classy Beaver, Jul 20 at 11:09