Recent Translations

language_nameAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 16:56
language_nameInEnglishAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 16:55
timestamp_hoursAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 16:55
url_faqAndroid X
https://telegram.org/faq/es#preguntas-generales
Previous
G82, Nov 12 at 16:55
Settings.FAQ_URLiOS
https://telegram.org/faq/es#preguntas-generales
Previous
G82, Nov 12 at 16:54
PreviewFeedbackAndroid
Enviar comentarios sobre esta vista previa
Previous
G82, Nov 12 at 02:39
InstantPage.FeedbackButtoniOS
Enviar comentarios sobre esta vista previa
Previous
G82, Nov 12 at 02:39
lng_settings_images_cachedTDesktop
{count} imaxe, {size}{count} imaxes, {size}
Previous
G82, Nov 12 at 02:29
lng_local_storage_imageTDesktop
{count} imaxe{count} imaxe
Previous
G82, Nov 12 at 02:28
QuickActionSettingShareAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:23
QuickActionSettingReplyAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:23
CalculatingAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:23
ProxyCheckingAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:23
DisconnectWebsiteAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:23
DisconnectWebsiteBanAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
json_3_text3Android X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ThemeExportDoneAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorAlphaPercentageAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorLightnessAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorSaturationAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorHueAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorRedAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorAlphaAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
ColorBlueAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:22
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
json_3_text7Android X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
MarkdownAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
PrivacyTitleAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
SecurityTitleAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
HttpProxyAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
PrivacyBotsAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:21
TotalDataUsageAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
xVideosAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
ChatCameraAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
xStickersAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
ProxySocks5Android X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
VoiceMessagesAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:20
PhotosAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:19
EditGroupAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:19
fileSize_MBAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:19
TabRestrictedAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:18
SaveToGalleryAndroid
Gardar na galería
Previous
G82, Nov 12 at 01:18
SaveToGalleryAndroid X
Gardar na galería
Previous
G82, Nov 12 at 01:17
SaveToGalleryAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:17
RightEditMessagesAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:17
Channel.AdminLog.CanEditMessagesiOS
Editar as mensaxes doutros
Previous
G82, Nov 12 at 01:17
EventLogPromotedAddUsersAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:16
ReportAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:16
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:16
FollowAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:16
IsTypingGroupAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 01:16
ChannelNameAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:15
ProgressCreateChannelAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:15
UserRestrictionsReadAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:15
YouCreatedChannelAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:15
YouCreatedGroupAndroid X
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:15
OutgoingCallBusyAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 01:14
ClearRecentsHintAndroid X
Borrar tdos os chats recentes?
Previous
G82, Nov 12 at 01:14
ClearRecentsHintAndroid X
Previous
G82, Nov 12 at 01:14
PreviewSender.ArchiveTooltipmacOS
Previous
G82, Nov 12 at 01:14
lng_error_admin_limit_channelTDesktop
Alcanzouse o número máximo de administradores nesta canle.
Previous
G82, Nov 12 at 01:12
SharedMedia.EmptyLinksTextiOS
Todas as ligazóns compartidas
nesta conversa aparecerán aquí
Previous
G82, Nov 12 at 01:11
Peer.Media.SharedLinksEmptyListmacOS
Todas as ligazóns compartidas nesta conversa aparecerán aquí.
Previous
G82, Nov 12 at 01:11
lng_delete_for_everyone_hintTDesktop
Eliminarase para todos nesta conversaEliminaranse para todos nesta conversa
Previous
G82, Nov 12 at 01:10
peerInfo.Confirm.ClearHistory.GroupmacOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram. Outros membros do grupo seguirán conservándoos.
Previous
G82, Nov 12 at 01:09
Conversation.ClearGroupHistoryiOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram. Outros membros do grupo seguirán conservándoos.
Previous
G82, Nov 12 at 01:09
peerInfo.Confirm.ClearHistory.UsermacOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram. O teu compañeiro de chat seguirá conservándoos.
Previous
G82, Nov 12 at 01:08
Conversation.ClearPrivateHistoryiOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram. O teu compañeiro de chat seguirá conservándoos.
Previous
G82, Nov 12 at 01:08
peerInfo.Confirm.ClearHistory.SavedMesssagesmacOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram.
Previous
G82, Nov 12 at 01:08
Conversation.ClearSelfHistoryiOS
Isto eliminará todas as mensaxes e multimedia nesta chat da túa nube de Telegram.
Previous
G82, Nov 12 at 01:08
Admins.WhoCanInvite.AdminsmacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:07
Admins.SelectNewAdminTitlemacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:06
Peer.CreatePeer.Context.RemovePhotomacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:06
Telegram.ChannelMembersViewControllermacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:06
Channel.DescriptionHoldermacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:05
Channel.ChannelNameHoldermacOS
<no value>
Previous
G82, Nov 12 at 01:05
PeerInfo.SetGroupStickersSetmacOS
Previous
G82, Nov 12 at 01:05
Chat.Service.Channel.RemovedPhotomacOS
Previous
G82, Nov 12 at 01:05
GroupInfo.ShowMoreMembersiOS
Mostrar %@ membros máisMostrar %@ membros máis
Previous
G82, Nov 10 at 19:32
GroupInfo.ShowMoreMembersiOS
Previous
G82, Nov 8 at 15:15
GroupInfo.ShowMoreMembersiOS
<no value>
Previous
G82, Nov 8 at 13:53
UserInfo.StartSecretChatConfirmationiOS
Previous
G82, Nov 8 at 00:49
Appearance.ColorThemeNightiOS
Previous
G82, Nov 8 at 00:49
UserInfo.StartSecretChatStartiOS
<no value>
Previous
G82, Nov 8 at 00:48
AuthSessions.LoggedIniOS
Sitios web
Previous
G82, Nov 8 at 00:40
Appearance.TitleiOS
Aspecto
Previous
G82, Nov 6 at 19:17
Settings.AppearanceiOS
Aspecto
Previous
G82, Nov 6 at 19:17
ChatSettings.AppearanceiOS
ASPECTO
Previous
G82, Nov 6 at 19:17
TwoFactorSetup.Email.TextiOS
Podes configurar un correo de recuperación para restablecer o teu contrasinal e recuperar o acceso á túa conta de Telegram.
Previous
G82, Nov 6 at 02:38
AutoNightTheme.TitleiOS
Modo noite
Previous
G82, Nov 6 at 01:23
Appearance.AutoNightThemeiOS
Modo noite
Previous
G82, Nov 6 at 01:22
Appearance.AppIconDefaultiOS
Por defecto
Previous
G82, Nov 6 at 01:22
Appearance.AppIconDefaultXiOS
X por defecto
Previous
G82, Nov 6 at 01:21
Appearance.AppIconDefaultXiOS
Por defecto X
Previous
G82, Nov 6 at 01:20
Appearance.ThemePreview.ChatList.4.NameiOS
Veronica
Previous
G82, Nov 6 at 00:11
ChatSettings.AppearanceiOS
APARENCIA
Previous
G82, Nov 6 at 00:10