Recent Translations

lng_about_text_3TDesktop
Coñece máis nas {faq_open}preguntas frecuentes de Telegram{faq_close}.
Previous
G82, Jul 8 at 16:25
lng_about_text3_faqTDesktop
preguntas frecuentes
Previous
G82, Jul 8 at 14:16
SaveToDownloadsAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 10:06
SaveToDownloadsAndroid
Gardar en descargas
Previous
G82, Jul 8 at 10:05
lng_about_text3TDesktop
Previous
G82, Jul 8 at 10:01
lng_about_text3_faqTDesktop
Previous
G82, Jul 8 at 10:00
PrivacySettings.PeerSelect.AddUserOrGroupmacOS
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
Privacy.AddNewPeeriOS
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
lng_info_mobile_hiddenTDesktop
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
MessageNotFoundAndroid
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnitsAndroid
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnitsAutomaticAndroid
Automática
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnitsTitleAndroid
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsAutomaticAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsKilometersAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsMilesAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
MetersAway2Android
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
KMetersAway2Android
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
FootsAwayAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
MilesAwayAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
UserRestrictionsCustomAndroid
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:38
lng_info_add_as_contactTDesktop
Engadir como contacto
Previous
G82, Jul 4 at 11:17
Login.willSendSmsmacOS
Telegram enviarache un SMS en %d:%@
Previous
G82, Jul 3 at 13:10
Login.SmsRequestState1iOS
Telegram enviarache un SMS en %d:%.2d
Previous
G82, Jul 3 at 13:10
SmsTextAndroid
Enviarémosche un SMS en %1$d:%2$02d
Previous
G82, Jul 3 at 13:10
SentCallOnlyAndroid
Estamos chamando ao **%1$s** para ditar un código.
Previous
G82, Jul 3 at 13:09
Login.InvalidLastNameErroriOS
Apelidos inválidos. Por favor, téntao de novo.
Previous
G82, Jul 3 at 13:09
InvalidLastNameAndroid
Previous
G82, Jul 3 at 13:09
AreYouSureClearHistoryAndroid
Previous
G82, Jul 3 at 13:05
RegisterText2Android
Por favor, pon o teu nome completo e sube a a foto de perfil.
Previous
G82, Jul 3 at 13:05
NoMailInstalledAndroid
Por favor, envía un correo a sms@stel.com e cóntanos o teu problema.
Previous
G82, Jul 3 at 13:03
StopVerificationAndroid
Queres deter o proceso de verificación do número de teléfono?
Previous
G82, Jul 3 at 13:02
NotificationGroupLeftMemberAndroid
%1$s abandonou o grupo %2$s
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
CHAT_LEFTiOS
%1$@ abandonou o grupo %2$@
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
channel_user_removeAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
group_user_removeAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
lng_admin_log_participant_left_channelTDesktop
{from} abandonou a canle
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
GroupInfo.LeftStatusiOS
Abandonaches o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
Conversation.StatusLeftGroupiOS
abandonaches o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
lng_admin_log_participant_leftTDesktop
{from} abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
lng_action_user_leftTDesktop
{from} abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
channel_user_remove_selfAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
EventLogLeftChannelAndroid
un1 abandonou a canle
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
Channel.EventLog.Service.UpdateLeftmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
Notification.LeftChanneliOS
%@ abandonou a canle
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
group_user_remove_selfAndroid X
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
ActionYouLeftUserAndroid
Abandonaches o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
EventLogLeftGroupAndroid
un1 abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
ActionLeftUserAndroid
un1 abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
Chat.Service.Group.RemovedSelfmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
Group.EventLog.Service.UpdateLeftmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
Notification.LeftChatiOS
%@ abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
lng_info_add_as_contactTDesktop
Engadir como un contacto
Previous
G82, Jul 2 at 18:51
lng_admin_log_removed_linked_chatTDesktop
Previous
G82, Jul 2 at 18:41
lng_admin_log_removed_linked_channelTDesktop
Previous
G82, Jul 2 at 18:41
SecureId.EmptyDescription.PersonalDetailsmacOS
Previous
G82, Jul 2 at 18:41
lng_passport_personal_details_enterTDesktop
Cubrir cos seus detalles persoais
Previous
G82, Jul 2 at 18:41
Passport.FieldIdentityDetailsHelpiOS
Completa cos teus datos persoais
Previous
G82, Jul 2 at 18:40
Passport.FieldIdentityDetailsHelpiOS
Cubrir cos seus detalles persoais
Previous
G82, Jul 2 at 18:40
TextFormat.MonospaceiOS
Monoespaciado
Previous
G82, Jul 2 at 15:04
PermissionStorageAndroid
Telegram necesita acceso ao teu almacenamento para que poidas enviar e gardar fotos, vídeos, música e demais ficheiros.
Previous
G82, Jul 1 at 21:48
LoginPasswordTextAndroid X
Tes activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
TwoStepAuth.EnterPasswordHelpmacOS
Tes activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
TwoStepAuth.EnterPasswordHelpiOS
Tes activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
LoginPasswordTextAndroid
Tés activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
AddContactAndroid
Previous
G82, Jul 1 at 21:43
RemoveFromFavoritesAndroid X
Eliminar de favoritos
Previous
G82, Jul 1 at 18:24
AddedToFavoritesAndroid
O sticker engadiuse a Favoritos
Previous
G82, Jul 1 at 18:22
RemovedFromFavoritesAndroid
O sticker eliminouse dos favoritos
Previous
G82, Jul 1 at 18:22
BlockContactAndroid
Bloquear
Previous
G82, Jul 1 at 17:09
ShareContactAndroid
Compartir
Previous
G82, Jul 1 at 17:08
Appearance.ThemeNightiOS
Noite
Previous
G82, Jul 1 at 15:40
GroupInfo.PublicLinkAddiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:40
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.OKmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:40
Channel.OwnershipTransfer.ChangeOwneriOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:40
Exceptions.AddToExceptionsiOS
Previous
G82, Jul 1 at 15:39
Appearance.ThemeCarouselNightBlueiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:39
PrivacySettings.BlockedPeersEmptyiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:39
Channel.DiscussionGroupInfoiOS
Previous
G82, Jul 1 at 15:39
Channel.DiscussionGroup.UnlinkChanneliOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:38
lng_menu_formatting_underlineTDesktop
Subliñado
Previous
G82, Jul 1 at 15:38
TextFormat.UnderlineiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:38
UnderlineAndroid
Subliñado
Previous
G82, Jul 1 at 15:38
PrivacySettings.PasscodeOffiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
PrivacySettings.PasscodeOniOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
LocalGroup.ButtonTitleiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
Group.ErrorAccessDeniediOS
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
Bot.InlineAuth.TitlemacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
Conversation.OpenBotLinkTextiOS
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
Channel.AddBotAsAdminmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
Channel.AddBotAsAdminiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
Discussion.Set.Modal.OKmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
Channel.DiscussionGroup.LinkGroupiOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
PeerInfo.LinkedChannelmacOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:35
Group.LinkedChanneliOS
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:35
Undo.ChatClearedForBothSidesiOS
Previous
G82, Jul 1 at 15:35