Recent Translations

PassportRequestPasswordInfo
Por favor, pon o teu contrasinal de Telegram para desencriptar os teus datos.
Previous
G82, Aug 19 at 16:54
ContactsPermissionAlert
**Telegram** necesita acceso aos teus contactos para que poidas comunicarte cos teus amigos en tódolos teus dispositivos. Os teus contactos sincronizaranse continuamente coa nube, nos servidores fortemente encriptados de Telegram.
Previous
G82, Aug 19 at 16:54
PermissionContacts
Para que poidas comunicarte cos teus amigos en tódolos teus dispositivos, os teus contactos sincronizaranse continuamente coa nube, nos servidores fortemente encriptados de Telegram.
Previous
G82, Aug 19 at 16:54
EncryptionKeyDescription
A imaxe e o texto derivan da clave de encriptación para este chat secreto con **%1$s**.

Se coinciden cos do dispositivo de **%2$s**, a encriptación end-to-end está garantida.

Máis información en telegram.org
Previous
G82, Aug 19 at 16:53
TelegramPassportCreatePasswordInfo
Por favor, crea un contrasinal para protexer os teus datos persoais con encriptación end-to-end.

Este contrasinal tamén será requirido cando inicies sesión en Telegram nun novo dispositivo.
Previous
G82, Aug 19 at 16:53
EncryptionProcessing
Intercambiando claves de encriptación...
Previous
G82, Aug 19 at 16:52
VoipExchangingKeys
Intercambiando claves de encriptación
Previous
G82, Aug 19 at 16:52
EncryptedDescription1
Usan encriptación end-to-end
Previous
G82, Aug 19 at 16:52
EncryptionKey
Clave de encriptación
Previous
G82, Aug 19 at 16:51
RateCallSilentLocal
Non podía escoitar a outra parte
Previous
G82, Aug 18 at 18:48
ThemeArcticBlue
Azul ártico
Previous
G82, Aug 17 at 20:07
CallReportLogsExplain
Isto non revela os contidos do teu chat e axúdanos a resolver o problema a resolver o problema antes.
Previous
G82, Aug 17 at 17:36
ChatSetLocationInfo
As persoas poderán atopar o teu grupo na sección Persoas cerca.
Previous
G82, Aug 17 at 16:49
PrivacyForwardsInfo
As mensaxes que envías non enlazarán a túa conta ao ser reenviados a outros chats.
Previous
G82, Aug 14 at 15:05
EditAdminRankInfo
Un título personalizado mostrarase a todos os membros en lugar de “%1$s”.
Previous
G82, Aug 13 at 14:07
PhoneNumberHelp
Podes cambiar o teu número de Telegram aquí. A túa conta e tódolos datos da nube (mensaxes, ficheiros, grupos, contactos, etc.) moveranse ao novo número.

**Importante:** tódolos teus contactos de Telegram terán o teu **número novo** engadido ás súas axendas, sempre que tiveran o número vello e non os bloquearas en Telegram
.
Previous
G82, Aug 9 at 17:42
TooManyTries
Demasiados intentos.
Por favor, téntao de novo en %1$s.
Previous
G82, Aug 7 at 13:44
CodeExpired
Código caducado. Por favor, volve ainicia sesión.
Previous
G82, Aug 7 at 13:42
EventLogToggledSlowmodeOn
Previous
G82, Aug 6 at 14:40
SentSmsCode
Enviouse un código de activación por SMS ao **%1$s**.
Previous
G82, Aug 6 at 14:36
items
%1$d elemento%1$d elementos
Previous
G82, Aug 6 at 14:35
EventLogPromotedTitle
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:34
EventLogToggledSlowmodeOff
Previous
G82, Aug 6 at 14:34
EventLogPromotedRemovedTitle
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:33
EditAdminRank
Previous
G82, Aug 6 at 14:33
GalleryPermissionText
Previous
G82, Aug 6 at 14:33
CameraPermissionText
Previous
G82, Aug 6 at 14:26
TapForVideo
Previous
G82, Aug 6 at 14:25
SendWithoutSound
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
LargeEmoji
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
Slowmode
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
SlowmodeOff
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
SlowmodeSeconds
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
SlowmodeMinutes
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
SlowmodeHours
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:23
SendWithoutCompression
Previous
G82, Aug 6 at 14:22
LoopAnimatedStickers
Previous
G82, Aug 6 at 14:22
PhotosSelected
Previous
G82, Aug 6 at 14:21
SendWithoutGrouping
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:21
ImagesTab
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:21
GifsTab
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:21
AddAdminErrorBlacklisted
Sentímolo, non podes engadir a este usuario como administrador porque está na lista de suspendidos e non podes quitar a súa suspensión.
Previous
G82, Jul 29 at 10:08
ChatHistoryHiddenInfo2
Os novos membros non verán máis das últimas 100 mensaxes.
Previous
G82, Jul 18 at 19:32
VoipOngoingAlert
Estás nunha chamada con **%1$s**. Queres colgar esa chamada e iniciar unha nova con **%2$s**?
Previous
G82, Jul 18 at 19:32
PassportScanPassportInfo
Escanea o teu pasaporte ou tarxeta de identificación coa zona lexible para máquinas para cubrir os datos persoais automáticamente.
Previous
G82, Jul 18 at 19:28
RegisterText2
Pon o teu nome completo e sube a unha foto de perfil.
Previous
G82, Jul 18 at 19:27
SentSmsCode
Enviamos un SMS co código de activación ao **%1$s**.
Previous
G82, Jul 18 at 19:27
CodeExpired
Código caducado. Por favor, inicia sesión de novo.
Previous
G82, Jul 18 at 19:27
YouWereKicked
Elimináronte deste grupo
Previous
G82, Jul 18 at 19:26
PassportDeleteAddressAlert
Queres eliminar os datos do teu enderezo?
Previous
G82, Jul 18 at 19:26
ChooseStickerSetMy
Podes crear o teu pack de stickers personalizado usando o bot @stickers.
Previous
G82, Jul 18 at 19:26
VoipAnsweringAsAccount
respondendo como %s
Previous
G82, Jul 18 at 19:25
VoipAnsweringAsAccount
Respondendo como %s
Previous
G82, Jul 18 at 19:25
OpenUrlAlert
Abrir %1$s?
Previous
G82, Jul 18 at 19:25
PaymentShippingInfo
Datos de envío
Previous
G82, Jul 18 at 19:25
DeclineDeactivate
Rexeitar e desactivar
Previous
G82, Jul 18 at 19:24
SaveToDownloads
Gardar en descargas
Previous
G82, Jul 8 at 10:05
MessageNotFound
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnits
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnitsAutomatic
Automática
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
DistanceUnitsTitle
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsAutomatic
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsKilometers
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
DistanceUnitsMiles
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
MetersAway2
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
KMetersAway2
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
FootsAway
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
MilesAway
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:39
UserRestrictionsCustom
<no value>
Previous
G82, Jul 8 at 09:38
SmsText
Enviarémosche un SMS en %1$d:%2$02d
Previous
G82, Jul 3 at 13:10
SentCallOnly
Estamos chamando ao **%1$s** para ditar un código.
Previous
G82, Jul 3 at 13:09
InvalidLastName
Previous
G82, Jul 3 at 13:09
AreYouSureClearHistory
Previous
G82, Jul 3 at 13:05
RegisterText2
Por favor, pon o teu nome completo e sube a a foto de perfil.
Previous
G82, Jul 3 at 13:05
NoMailInstalled
Por favor, envía un correo a sms@stel.com e cóntanos o teu problema.
Previous
G82, Jul 3 at 13:03
StopVerification
Queres deter o proceso de verificación do número de teléfono?
Previous
G82, Jul 3 at 13:02
NotificationGroupLeftMember
%1$s abandonou o grupo %2$s
Previous
G82, Jul 2 at 18:56
EventLogLeftChannel
un1 abandonou a canle
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
ActionYouLeftUser
Abandonaches o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
EventLogLeftGroup
un1 abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
ActionLeftUser
un1 abandonou o grupo
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
PermissionStorage
Telegram necesita acceso ao teu almacenamento para que poidas enviar e gardar fotos, vídeos, música e demais ficheiros.
Previous
G82, Jul 1 at 21:48
LoginPasswordText
Tés activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
AddContact
Previous
G82, Jul 1 at 21:43