Recent Translations

AuthAnotherClientInfo4
Enlaza *Telegram Desktop* ou *Telegram Web* escaneando o código QR.
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 19:03
NoMessagesForThisDay
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 19:01
ClearHistoryForThisDay
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 19:00
ClearHistoryForTheseDays
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 19:00
MissedCallDescriptionTitle
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:59
EventLogEmpty
**Aínda sen accións**

Os membros e administradores do grupo
non realizaron accións de servizo
nas últimas 48 horas.
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:58
ForceSetPasswordCancel
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:57
ChatWithAdminGroupTitle
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:57
ChatWithAdminChannelTitle
Resposta á túa solicitude de acceso
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:56
ChatWithAdminChannelTitle
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:56
ActionForwardsEnabledGroup
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:55
ActionForwardsRestrictedGroup
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:55
ActionForwardsEnabledChannel
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:55
ActionForwardsRestrictedChannel
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:54
ForceSetPasswordContinue
Previous
Classy Beaver, Dec 7 at 18:54
DeleteDays
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:11
SelectThisDay
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:11
SelectDays
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:11
AcceptSecretChatsDescription
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:11
IpAddress
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:10
Location
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:10
CreateNewTheme
Crear novo tema
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:47
BuildMyOwnTheme
Crear o meu propio tema
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:46
DidNotGetTheCodePhone
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:09
TerminateOldSessionHeader
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:09
SessionsSelfDestruct
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:08
EventLogSendMessages
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:07
DontAskAgain
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:07
UseFileManger
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:07
SendMessageAsTitle
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:06
SavingContentTitle
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:06
RestrictSavingContent
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:06
IfInactiveFor
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:05
Allow
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
AcceptCallsChatsDescription
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
AcceptSecretChats
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
Application
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
SettingsSwitchToDayMode
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
LinkDesktopDevice
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:04
TerminateSession
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:26
Warning
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:26
AcceptCalls
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:26
TypePrivateRestrictedForwards
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:25
TypePrivateGroupRestrictedForwards
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:25
AuthAnotherWebClientUrl
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:25
IUnderstand
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:25
MakeMyselfVisibleTitle
Mostrar o teu perfil?
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:43
StopShowingMe
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:42
MakeMyselfVisible
Facerme visible
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 15:39
StopShowingMe
Deixar de mostrarme
Previous
Classy Beaver, Nov 30 at 10:51
AreYouSureLogout
Queres pechar a sesión?

Ten en conta que podes usar Telegram en todos
os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os
chats secretos.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:57
ContactSupportInfo
Dinos calquera problema; a miúdo, pechar a sesión non axuda.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
LogOutInfo
Pechar a sesión desactiva todos os chats secretos.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
ClearButton
Borrar
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:55
ClearSearchAlertTitle
Borrar historial de busca
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:55
RequestToJoinChannelSentDescription
Serás engadido á canle unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
RequestToJoinGroupSentDescription
Serás engadido ao grupo unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
PinToTopLimitReached2
Só podes fixar %1$s na parte superior da lista principal de chats. Podes fixar máis chats nos cartafoles ou no teu arquivo.
Previous
Classy Beaver, Nov 20 at 17:01
FilterAvailableTitle
Cartafoles
Previous
Classy Beaver, Nov 20 at 17:00
RequestToJoinGroupApproved
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:41
JoinUsersRequests
%1$d solicitude para unirse%1$d solicitudes para unirse
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:40
ShowNotificationsFor
Mostrar notificacións para
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:40
OpenChannelPost
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:36
UserAcceptedToGroupPushWithGroup
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:36
UserAcceptedToGroupPush
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:35
UserAcceptedToGroupAction
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:35
JoinedViaInviteLinkApproved
un1 uniuse co link de invitación un2, aprobada por un3
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:48
JoinedViaInviteLinkApproved
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:47
JoinUsersRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:44
RequestToJoinSent
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:44
RequestToJoinChannelApproved
A túa solicitude de unión á canle foi aprobada
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:43
RequestToJoinChannelApproved
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:43
JoinRequests
%1$d solicitud de unión%1$d solicitudes de unión
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:42
JoinRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:41
NoSubscribeRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:41
LinkNameHelp
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:41
NoSubscribeRequestsDescription
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:40
NoMemberRequestsDescription
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:39
HasBeenAddedToGroup
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:39
HasBeenAddedToChannel
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:39
SharedMediaFastScrollHint
Podes arrastrar esta barra para desprazarche máis rápido
Previous
Classy Beaver, Nov 8 at 15:45
AddedBy
Previous
Classy Beaver, Nov 7 at 23:21
NoMemberRequests
Sen solicitudes de acceso
Previous
Classy Beaver, Nov 7 at 22:41
NoMemberRequests
Previous
Classy Beaver, Nov 7 at 22:41
RequestedToJoinAt
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:05
BuildMyOwnTheme
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:05
SettingsBrowseThemes
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:04
BrowseThemes
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:04
EditCurrentTheme
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:04
LoginAttempts
Intentos de acceso incompletos
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 15:22
SharedMediaFastScrollHint
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:04
SettingsSwitchToNightMode
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:03
RequestToJoinChannel
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 12:19