Recent Translations

BlockedUsers
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
SortedByLastSeen
Ordenado por hora de última vez
Previous
G82, Jun 6 at 00:02
OpenUrlOption2
Previous
G82, Jun 5 at 11:18
DeleteAllMessagesAlert
¡Advertencia! Isto **eliminará tódalas mensaxes** neste chat para **ambos** participantes.
Previous
G82, Jun 5 at 11:18
DiscussionUnlinkGroupAlert
Previous
G82, Jun 5 at 11:11
DiscussionUnlinkChannelAlert
Previous
G82, Jun 5 at 11:10
AddMembersAlertCountText
Previous
G82, Jun 5 at 11:10
AddMembersAlertNamesText
Previous
G82, Jun 5 at 11:09
EventLogRemovedLinkedGroup
Previous
G82, Jun 5 at 11:03
OpenUrlOption1
Iniciar sesión en %1$s como ** %2$s**
Previous
G82, Jun 5 at 10:55
OpenUrlOption1
Previous
G82, Jun 5 at 10:55
AddMembersForwardMessages
Previous
G82, Jun 5 at 10:54
EventLogRemovedLinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:53
EventLogChangedLinkedChannel
un1 vinculou este grupo a un2
Previous
G82, Jun 5 at 10:52
EventLogChangedLinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:52
AutoNightAdaptive
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:49
DiscussionLinkGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:35
ShowAllThemes
Previous
G82, Jun 5 at 10:35
LinkedChannel
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:34
DiscussionUnlink
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:34
DiscussionUnlinkChannel
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:34
DiscussionUnlinkGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 10:34
AddOneMemberForwardMessages
Previous
G82, Jun 5 at 10:32
DiscussionInfo
Previous
G82, Jun 4 at 22:25
AreYouSureBlockContact2
Previous
G82, Jun 4 at 22:25
PrivacyPhoneTitle
Previous
G82, Jun 4 at 22:24
UserBlocked
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:24
OpenUrlAlert2
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:24
PrivacyExceptions
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:24
PrivacyAddAnException
Previous
G82, Jun 4 at 22:23
DiscussionCreateGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:23
BlockUser
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:23
LastSeenTitle
Quen pode ver a miña última conexión?
Previous
G82, Jun 4 at 22:23
SortedByLastSeen
Ordenado por última vez
Previous
G82, Jun 4 at 22:22
SortedByLastSeen
Ordenado por última conexión
Previous
G82, Jun 4 at 22:22
SearchForPeopleAndGroups
Previous
G82, Jun 4 at 22:18
PrivacyPhone
Previous
G82, Jun 4 at 22:18
BlockedUsersCount
Previous
G82, Jun 4 at 22:17
PrivacyP2P2
Previous
G82, Jun 4 at 22:17
OpenUrlTitle
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:17
SearchForPeople
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:17
SelectContacts
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:17
ColorThemes
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:16
UserUnblocked
Previous
G82, Jun 4 at 22:16
BuiltInThemes
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:16
ThemeArcticBlue
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:08
ViaBot
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:08
CustomThemes
Previous
G82, Jun 4 at 22:07
PrivacyP2PHeader
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
DiscussChannel
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
AddMembersAlertTitle
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
DeleteAll
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
AddOneMemberAlertTitle
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
ThemeGraphite
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:06
Discussion
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:05
ChannelDiscuss
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:05
NetworkUsageRoaming
ITINERANCIA DE DATOS
Previous
G82, Jun 4 at 17:05
ResetNotificationsText
Todos os axustes de notificacións se restableceron aos valores por defecto
Previous
G82, May 30 at 23:50
ResetNotificationsText
Todas os axustes de notificacións se restableceron aos valores por defecto
Previous
G82, May 29 at 17:21
ResetNotificationsText
Todas as notificacións foron restablecidas aos valores por defecto
Previous
G82, May 29 at 17:21
ResetNotificationsText
Previous
G82, May 29 at 17:20
NewChannel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
NewGroup
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
PrivacyForwardsTitle
Quen pode engadir unha ligazón á miña conta ao reenvíar as miñas mensaxes?
Previous
G82, May 29 at 14:23
DeleteAccountIfAwayFor2
Eliminar a miña conta se estou fóra
Previous
G82, May 29 at 14:18
GroupsAndChannels
Previous
G82, May 29 at 13:56
NoBlockedChannel2
Os usuarios eliminados da canle por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
NoBlockedGroup2
Os usuarios eliminados do grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
NoBlockedGroup2
Os usuarios eliminados dun grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:07
NoBlockedGroup2
Os usuarios eliminados do grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:06
FontSizePreviewLine2
É de día en Tokio 😎
Previous
G82, May 23 at 14:04
FontSizePreviewLine2
Con iso xa non podo tomarche en serio. Síntoo…
Previous
G82, May 22 at 12:59
FontSizePreviewName
Lucio
Previous
G82, May 22 at 12:59
FontSizePreviewReply
Reinhardt, necesitamos atoparte algúns temas novos 🎶.
Previous
G82, May 22 at 12:58
FontSizePreviewLine1
Non tedes nin idea, nenos. Disfutade os clásicos como Hasselhoff.
Previous
G82, May 22 at 12:57
StartEncryptedChat
Iniciar un chat secreto
Previous
G82, May 20 at 18:29
StartEncryptedChat
Comezar un chat secreto
Previous
G82, May 20 at 18:29
DebugMenuEnableLogs
Activar o rexistros
Previous
G82, May 20 at 17:57
DebugMenuDisableLogs
Desactivar os rexistros
Previous
G82, May 20 at 17:57
DebugMenuEnableCamera
Activar a cámara interna
Previous
G82, May 20 at 17:57
DebugMenuDisableCamera
Desactivar a cámara interna
Previous
G82, May 20 at 17:57
DebugMenuClearMediaCache
Borrar a caché de multimedia enviada
Previous
G82, May 20 at 17:56