Recent Translations

AttachInlineRestrictedForever
Os administradores do grupo restrinxiron o teu envío de contido integrado
Previous
G82, Oct 11 at 11:02
AttachInlineRestricted
Os administradores do grupo restrinxiron o teu envío de contido integrado ata o %1$s
Previous
G82, Oct 11 at 11:01
AutoNightSystemDefault
Previous
G82, Oct 7 at 17:56
AccSwipeForArchive
Previous
G82, Oct 7 at 17:56
AccReleaseForArchive
Previous
G82, Oct 7 at 17:55
SelectFromGallery
Elexir desde a galería
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
SelectImage
Elexir unha imaxe
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
SelectContacts
Elexir contactos
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
SetColor
Elexir unha cor
Previous
G82, Oct 6 at 12:58
EventLogRestrictedChangeInfo
Cambiar información
Previous
G82, Oct 2 at 13:26
UserRestrictionsChangeInfo
Cambiar información do chat
Previous
G82, Oct 2 at 13:25
EditAdminChangeChannelInfo
Cambiar información da canle
Previous
G82, Oct 2 at 13:24
EventLogFilterChannelInfo
Información da canle
Previous
G82, Oct 2 at 13:23
EditAdminChangeGroupInfo
Cambiar información do grupo
Previous
G82, Oct 2 at 13:23
EventLogFilterGroupInfo
Información do grupo
Previous
G82, Oct 2 at 13:21
ActionPinnedText
un1 fixou "%1$s"
Previous
G82, Sep 30 at 17:19
ChannelBroadcast
Difundir
Previous
G82, Sep 27 at 13:17
ShareTelegram
Compartir Telegram...
Previous
G82, Sep 27 at 13:06
Loading
Cargando...
Previous
G82, Sep 27 at 13:06
ShareComment
Escribe un comentario...
Previous
G82, Sep 27 at 13:05
Regular
Normal
Previous
G82, Sep 23 at 21:51
ChannelDeleteAlert
Agarda! Ao eliminar esta canle, todos os membros e mensaxes perderanse. Queres eliminala de todos os xeitos?
Previous
G82, Sep 23 at 21:32
ChannelDeleteAlert
Agarda! Eliminando esta canle, perderanse tódolos membros e mensaxes. Queres eliminala de tódolos xeitos?
Previous
G82, Sep 23 at 21:31
MegaDeleteAlert
Agarda! Ao eliminar este grupo, perderanse tódolos membros e mensaxes. Queres eliminalo de tódolos xeitos?
Previous
G82, Sep 23 at 21:30
RepeatDisabled
No repetir
Previous
G82, Sep 12 at 10:49
RepeatDisabled
Previous
G82, Sep 12 at 10:48
EventLogAllEvents
Tódalas accións
Previous
G82, Sep 11 at 15:14
SharedMediaTab
MULTIMEDIA
Previous
G82, Sep 11 at 15:09
ThemePreviewDialogMessage8
Previous
G82, Sep 6 at 16:24
ThemePreviewDialogMessage7
Previous
G82, Sep 6 at 16:24
ThemePreviewDialogMessage1
Previous
G82, Sep 6 at 16:24
ThemePreviewDialog2
Previous
G82, Sep 6 at 16:23
ThemePreviewDialogMessage2
Previous
G82, Sep 6 at 16:23
ThemePreviewDialogMessage5
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:23
ThemePreviewDialog6
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialogMessage6
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialog7
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialogMessage3
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialog8
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialog5
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:21
ThemePreviewDialogMessage4
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:20
ThemePreviewDialog4
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:20
ThemePreviewDialog3
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:20
ThemePreviewDialog1
<no value>
Previous
G82, Sep 6 at 16:20
PrivacyLastSeen
Última vez e en línea
Previous
G82, Sep 6 at 16:14
P2PContactsPlus
Os meus contactos (+%1$d)
Previous
G82, Sep 5 at 15:04
LastSeenContacts
Os meus contactos
Previous
G82, Sep 5 at 15:03
P2PContacts
Os meus contactos
Previous
G82, Sep 5 at 15:03
P2PContactsMinusPlus
Os meus contactos (-%1$d, +%2$d)
Previous
G82, Sep 5 at 15:03
P2PContactsMinus
Os meus contactos (-%1$d)
Previous
G82, Sep 5 at 15:03
PrivacyLastSeen
Previous
G82, Sep 5 at 15:01
Create
<no value>
Previous
G82, Sep 5 at 11:52
MegaDeleteInfo
Perderás tódalas mensaxes neste grupo.
Previous
G82, Sep 4 at 17:55
ThemePreviewLine3
Non tedes nin idea, nenos. Disfutade os clásicos como Hasselhoff.
Previous
G82, Sep 4 at 00:15
ThemePreviewLine4
Previous
G82, Sep 4 at 00:14
ThemePreviewLine2
Previous
G82, Sep 4 at 00:14
ChooseTheme
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:10
NewThemePreviewLine1
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:09
UseDifferentTheme
Previous
G82, Sep 4 at 00:09
NewThemePreviewReply
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:09
ThemeNameInvalid
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
NewThemeTitle
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
EditThemeTitle
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
ThemeNamePlaceholder
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
ThemePreviewTitle
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
ThemePreviewLine3Reply
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
ThemePreviewSongTitle
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
ThemePreviewSongPerformer
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
NewThemePreviewName
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:08
NewThemePreviewLine2
Previous
G82, Sep 4 at 00:07
ExportTheme
<no value>
Previous
G82, Sep 4 at 00:07
SetUrlInUse
Sentímolo, esta ligazón xa está en uso.
Previous
G82, Sep 4 at 00:04
AccActionTakePicture
Tirar unha foto
Previous
G82, Sep 4 at 00:00
AccDescrTakeMorePics
Tomar unha fotografía máis
Previous
G82, Sep 3 at 23:59
PrivacyCallsP2PHelp
Desactivando peer-to-peer, tódalas chamadas pasarán a través dos servidores de Telegram para evitar revelar o teu enderezo IP, pero pode diminuír lixeiramente a calidade do son.
Previous
G82, Sep 2 at 16:12
DeleteAllMessagesAlert
¡Advertencia! Isto vai **eliminar tódalas mensaxes** neste chat para **ambos** participantes.
Previous
G82, Sep 2 at 15:25
SecretWebPageInfo
As previsualizacións son xeradas nos servidores de Telegram. Non gardamos datos relacionados coas ligazóns que envías.
Previous
G82, Sep 2 at 14:13
EventLogFilterNewAdmins
Novos administradores
Previous
G82, Sep 2 at 13:59
SetUrlInvalidLong
Previous
G82, Sep 1 at 17:18
SetUrlInvalidStartNumber
Previous
G82, Sep 1 at 17:18
SetUrlInvalidShort
Previous
G82, Sep 1 at 17:17
formatDateScheduleYear
Previous
G82, Sep 1 at 17:16
SendDayYearAt
Previous
G82, Sep 1 at 17:16
SendDayAt
Previous
G82, Sep 1 at 17:15
formatDateSchedule
<no value>
Previous
G82, Sep 1 at 17:15