Recent Translations

ChromeCustomTabs
Usar navegador interno
Previous
G82, Jan 16 at 04:18
PermissionXiaomiLockscreen
Por favor, permite a Telegram aparecer na pantalla bloqueada para que as chamadas funcionen correctamente.
Previous
G82, Jan 13 at 22:28
AllowReadCallLog
Por favor, permite a Telegram ler o rexistro de chamadas para que podamos poñer automaticamente o código por ti.
Previous
G82, Jan 13 at 22:28
AllowReadCallAndLog
Por favor, permite a Telegram recibir chamadas e ler o rexistro de chamadas para que podamos poñer automaticamente o código por ti.
Previous
G82, Jan 13 at 22:27
AutoplayMedia
Reprodución automática
Previous
G82, Jan 13 at 18:24
AutoDownloadMedia
Descargar automaticamente
Previous
G82, Jan 13 at 18:21
ResetAutomaticMediaDownload
Previous
G82, Jan 13 at 18:20
ThemeResetToDefaults
Restablecer axustes de autodescarga
Previous
G82, Jan 13 at 18:20
ThemeResetToDefaults
Previous
G82, Jan 13 at 18:20
AutomaticMediaDownload
Descarga automática de multimedia
Previous
G82, Jan 13 at 18:19
AutoDownloadDataUsage
Uso de rede
Previous
G82, Jan 13 at 17:53
AutomaticMediaDownload
Descarga automática
Previous
G82, Jan 13 at 17:48
ResetAutomaticMediaDownload
Restablecer os axustes
Previous
G82, Jan 13 at 17:46
AutoDownloadMedia
Autodescargar multimedia
Previous
G82, Jan 13 at 17:43
AutoDownloadOnMobileData
Con datos móviles
Previous
G82, Jan 13 at 17:40
NetworkUsage
Uso de datos
Previous
G82, Jan 13 at 17:39
AutoDownloadDataUsage
Uso de datos
Previous
G82, Jan 13 at 17:39
ResetAutomaticMediaDownload
Restablecer axustes
Previous
G82, Jan 13 at 17:36
ResetAutomaticMediaDownload
Restablecer axustes de autodescarga
Previous
G82, Jan 13 at 17:36
AutodownloadSizeLimit
Limitar por tamaño
Previous
G82, Jan 13 at 17:11
AutoplayMedia
Autorreproducir multimedia
Previous
G82, Jan 13 at 16:55
AutoDownloadOnRoamingDataInfo
Actívao se queres que a multimedia se descargue automaticamente con itinerancia de datos.
Previous
G82, Jan 13 at 16:46
WhenRoaming
Con itinerancia de datos
Previous
G82, Jan 13 at 16:46
AutoDownloadOnRoamingData
Con itinerancia de datos
Previous
G82, Jan 13 at 16:46
AutomaticMediaDownload
Descarga automática de multimedia
Previous
G82, Jan 13 at 16:35
NetworkUsage
Uso de rede
Previous
G82, Jan 13 at 16:33
DataUsage
Uso de espazo e datos
Previous
G82, Jan 13 at 16:29
HoldToVideo
Pulsa para gravar, solta para enviar.
Toca unha vez para cambiar a audio.
Previous
G82, Jan 13 at 16:00
HoldToAudio
Mantén pulsado para gravar, solta para enviar.
Toca unha vez para cambiar a vídeo.
Previous
G82, Jan 13 at 16:00
HoldToAudio
Pulsa para gravar, solta para enviar.
Toca unha vez para cambiar a vídeo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:59
ChannelAdminsInfo
Podes engadir administradores para que che axuden coa canle. Mantén premido para destituílos.
Previous
G82, Jan 13 at 15:56
MegaAdminsInfo
Podes engadir administradores para que che axuden co grupo. Mantén premido para destituílos.
Previous
G82, Jan 13 at 15:56
UnblockText
Mantén premido nun usuario para desbloquealo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:56
RemoveFromListText
Mantén premido nun usuario para eliminalo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:56
UnbanText
Mantén premido no usuario para desbloquealo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:56
ArchivePinnedInfo
Desliza o arquivo cara á esquerda para agochalo.
Previous
G82, Jan 13 at 15:46
FromChats
desde %1$d chatdesde %1$d chats
Previous
G82, Jan 13 at 12:13
DebugMenuResetDialogs
Reestablecer chats
Previous
G82, Jan 11 at 14:15
PublicChannelsTooMuch
Sentímolo, o usuario obxectivo ten demasiados grupos públicos ou canles públicas. Por favor, pídelle que faga privado un dos seus grupos o canles primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:45
LocatedChannelsTooMuch
Sentímolo, o usuario obxectivo ten demasiados grupos por localización. Por favor, pídelle eliminar ou transferir un dos existentes primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:44
UserChannelTooMuchJoin
Sentímolo, o usuario obxectivo é membro de demasiados grupos e canles. Por favor, pídelle que salga dalgúns primeiro.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:44
TooManyCommunitiesHintJoin
Es membro de demasiados grupos e canles.
Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:41
ThemeResetToDefaultsTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:40
ThemeResetToDefaults
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:40
SaveChangesAlertText
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:39
InactiveChatSignature
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:38
InactiveChannelSignature
canal, %1$s inactivo
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:38
InactiveChannelSignature
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:38
InactiveChats
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:37
LeaveChats
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:37
ClearRecentHistory
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:12
TooManyCommunities
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:12
ColorThemeChanged
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:12
LimitReached
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:12
ThemeNight
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 12:11
EditThemeColors
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 11:54
ColorThemeChangedInfo
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 11:54
SaveChangesAlertTitle
<no value>
Previous
G82, Dec 31, 2019 at 11:54
LinkNotFound
Lamentablemente non podes acceder a esta mensaxe. Non eres membro do chat onde foi publicada.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:33
ChannelTooMuch
Eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:32
ChannelTooMuchJoin
Sentímolo, es membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de unirche.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:32
ChannelTooMuch
Sentímolo, eres membro de demasiados grupos e canles. Por favor, sal dalgúns antes de crear un novo.
Previous
G82, Dec 30, 2019 at 20:29
SetUrlInvalidLong
Unha ligazón non pode superar os 64 caracteres.
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
ActionInviteYou
Unícheste ao grupo cunha ligazón de invitación
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
SetUrlInvalidShort
Unha ligazón debe ter al menos 5 caracteres.
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
TypeLocationGroupEdit
Toca para engadir unha ligazón permanente
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
SetUrlInUse
Sentímolo, esta ligazón xa está collida.
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
NoSharedLinksSecret
As ligazóns deste chat aparecerán aquí.
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:07
PrivacyForwardsTitle
Quen pode engadir unha ligazón á miña conta ao reenviar as miñas mensaxes?
Previous
G82, Dec 25, 2019 at 00:04
EventLogFilterNewRestrictions
Novas excepcións
Previous
G82, Dec 24, 2019 at 23:59
EventLogFilterNewRestrictions
Novas restricións
Previous
G82, Dec 24, 2019 at 23:59
EventLogFilterNewRestrictions
Novas excepcións
Previous
G82, Dec 24, 2019 at 23:59
DescriptionInfo
Podes poñerlle unha descrición para a túa canle.
Previous
G82, Dec 24, 2019 at 23:56
DescriptionInfo
Podes poñerlle unha descrición á túa canle.
Previous
G82, Dec 24, 2019 at 23:56
TurnPasswordOff
Desactivar o contrasinal
Previous
G82, Dec 23, 2019 at 11:07
AutodownloadSizeLimit
Limitado polo tamaño
Previous
G82, Dec 23, 2019 at 11:06
UseProxySponsorInfo
Esta canle é mostrada polo teu servidor proxy. Para eliminar esta canle da túa lista de chats, desactiva o proxy nos Axustes de Telegram.
Previous
G82, Dec 23, 2019 at 10:54
NoOtherSessionsInfo
Podes iniciar sesión en Telegram desde outro móbil, tablet ou ordenador, usando o mesmo número de teléfono. Todos os teus datos sincronizaranse instantaneamente.
Previous
G82, Dec 19, 2019 at 11:50
NewThemePreviewReply2
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:54
NewThemePreviewLine3
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:54
LiveLocationContext
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
PlacesInThisArea
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
BackgroundChoosePattern
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
OpenInEditor
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
ShareTheme
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
DeleteTheme
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:53
AnimatedStickers
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:52
ThemeDay
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:52
ThemeClassic
<no value>
Previous
G82, Dec 18, 2019 at 18:52
HoldToAudio
Mantén para gravar. Toca unha vez para vídeo.
Previous
G82, Dec 17, 2019 at 14:28