lng_filters_delete_sure

Are you sure you want to delete this folder? This will also deactivate all the invite links uscreated to share this folder.
121
Applied
Queres eliminar este cartafol? Isto tamén desactivará todas os links de invitación creados para compartir este cartafol.
120/121
Classy Beaver, Jul 4, 2023 at 17:34