lng_cloud_password_about

This password will be asked when you log in on a new device in addition to the code you get via SMS code.
100
Applied
A parte do código do SMS, pediráselle este contrasinal cando inicie sesión nun novo dispositivo.
97/100
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:16