lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Alguén con acceso ao teu número de teléfono {phone} solicitou eliminar a túa conta de Telegram e restablecer o teu contrasinal da verificación en dous pasos.

Se non fuches ti, pon o código que te enviamos por SMS. Tamén podes cancelar a solicitude cambiando o teu número de teléfono.
284/307
Classy Beaver, Dec 15, 2020 at 13:21