BotWebViewRequestGeolocationPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
when this web app is open.

Go
to access yourSettings > Permissions and turn **Location** on to share location when this web app is open.

Go to Settings > Permissions and turn **Location** on to share location
data.
209
Applied
Želite li dopustiti botu **%1$s** pristup vašoj lokaciji?

Programer bota **%1$s** moći će pristupiti vašoj lokaciji kada je ova web aplikacija otvorena.

Idite na Postavke > Dopuštenja i uključite **Lokaciju** za aplikaciju Telegram.
234/209
Aki, May 12, 2022 at 17:57
Applied
Želite li dopustiti **%1$s** pristup botuvašoj lokaciji?

Programer bota
**%1$s** pristupmoći će pristupiti vašoj lokaciji?

Programer bota **%1$s** moći će pristupiti vašoj lokaciji
kada je ova web aplikacija otvorena.

Idite na Postavke > Dopuštenja i uključite **Lokaciju** za aplikaciju Telegram
.
148/209
Aki, Apr 11, 2022 at 16:41
Applied
Želite li dopustiti botu **%1$s** pristup vašoj lokaciji?

Programer bota **%1$s** moći će pristupiti vašoj lokaciji kada je ova web aplikacija otvorena.

Idite na Postavke > Dopuštenja i uključite **Lokaciju** za aplikaciju Telegram
.
153/209
Aki, Apr 11, 2022 at 16:52
Applied
Želite li dopustiti botu **%1$s** pristup vašoj lokaciji?

Programer bota **%1$s** moći će pristupiti vašoj lokaciji kada je ova web aplikacija otvorena.

Idite na Postavke > Dopuštenja > i i uključite **Lokaciju** za aplikaciju Telegram.
236/209
Aki, May 12, 2022 at 17:57