AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Sudionici kviza će vidjeti ovaj tekst nakon pogrešnog odgovora što može biti korisno u svrhu edukacije.
103/88
Aki, Dec 12, 2020 at 10:30
Applied
Sudionici kvizaKorisnici će vidjeti ovaj tekst nakon pogrešnog odgovora što može biti korisno u svrhu edukacije.
97/88
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:42