Recent Translations

SponsoredMessageAlertLearnMoreUrl
https://promote.telegram.org
Previous
Nice Giraffe, Apr 17 at 12:52
MonetizationInfoTONLink
Previous
Nice Giraffe, Apr 17 at 12:52
BotWebViewToSLink
Previous
Nice Giraffe, Apr 17 at 12:52
CalculatingSize
Есептеуде...
Previous
Fair Dog, Apr 16 at 15:17
BusinessLinkDiscardChangesMessage
Дайын хаттың өзгертілді, өзгерістерді жоясыз ба?
Previous
Fair Dog, Apr 16 at 13:49
MonetizationInfoFeature3Name
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 01:27
BusinessLinkSaved
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 01:24
StoriesPinnedText
Ол енді тізім жоғарыда көрсетілетін болады.Олар енді тізім жоғарыда көрсетілетін болады.
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 01:21
PrivacyBiometryBotsButton
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 01:17
MaximumReactionsHeader
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 01:02
BusinessLinksEnter
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 00:57
MonetizationInfoFeature3Text
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 00:46
EditProfileHours
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:31
MonetizationWithdraw
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:24
SavedMessagesProfileHint
Қоймаға жіберген хаттарыңыз
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:20
BusinessLinksRenameMessage
Сілтемеге атау бере аласыз. Оны тек сіз көре аласыз.
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:12
StoriesPinLimit
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:10
PleaseEnterCurrentPasswordWithdraw
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 12:03
MonetizationTransactionDetailProceed
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:38
MonetizationTransactionProceed
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:37
MonetizationTransactions
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:37
FragmentUsernameTitle
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:34
MonetizationBalanceInfoNotAvailable
Алдағы апталарда жарнама берушілер жарнамаларды төлеу үшін қолданатын үшінші тарап платформасы – Fragment арқылы сыйлығыңызды жинай аласыз. **Толығырақ >**
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:19
MonetizationOverviewLastWithdrawal
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:12
MonetizationOverviewTotal
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 11:11
PushReactStoryHidden
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:37
PushReactStory
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:36
PushReactHidden
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:35
AdReported
Біз бұл жарнаманы **Жарнама саясаттары мен нұсқауларымызға** сәйкес келетініне көз жеткізу үшін тексереміз.
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:33
WithdrawChannelAlertText
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:28
BusinessLinkShareTitle
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:17
MonetizationTransactionWithdraw
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:08
MonetizationTransactionRefund
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:07
MonetizationTransactionPending
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:01
MonetizationTransactionNotCompleted
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 07:00
MonetizationTransactionDetailWithdraw
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:59
MonetizationTransactionDetailWithdrawButton
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:56
MonetizationTransactionDetailRefund
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:55
BotAllowBiometryTitle
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:54
InvitePremiumBlockedUser
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:52
EditProfileBirthdayInfoRemove
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:48
SponsoredMessageSponsorReportable
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:48
GraceSuggestionButton
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:38
EditStickers
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:38
StickersRemoveForMe
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:38
StickersCheckStickersBotForMoreOptions
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:37
EditStickerPack
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:36
StickersChooseNameForStickerPack
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:36
StickersSetEmojiForSticker
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:35
StickersStickerEditedInSetToast
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:35
EditSticker
Стикерді өңдеу
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:34
EditSticker
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:33
StickersDeleteStickerSetTitle
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:32
StickersReplaceSticker
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:32
ReleaseToGoNextRecommendedChannel
Previous
Fair Dog, Apr 14 at 06:32