Recent Translations

ChatContextMenu.EmojiSetSingle
Хатта #[%@ жинағының]()
эмоджисі бар.
Previous
Fair Dog, Aug 14 at 06:49
ChatContextMenu.EmojiSet
Хатта [%@ жинағының]() эмоджисі бар.Хатта [%@ жинағының]() эмоджисі бар.
Previous
Fair Dog, Aug 14 at 06:48
Attachment.SelectFromGallery
Галлереядан таңдау
Previous
Fair Dog, Aug 10 at 18:16
Localization.DoNotTranslateManyInfo
'Аудару' батырмасын осы тілдегі хат мәзірінде көрсетпеу
Previous
Fair Dog, Aug 10 at 18:16
Premium.Gift.Info
You can review the list of features and terms of use for Telegram Premium-нің мүмкіндіктері мен қолдану шарттарын [мына тізімде]() көре аласыз.
Previous
Fair Dog, Aug 8 at 06:59
EmojiInput.PremiumEmojiToast.TryText
Тексеру үшін эмоджині **Қоймаға** тегін жіберіп көріңіз.
Previous
Fair Dog, Aug 8 at 06:52
Premium.PersonalTitle
[%@]() Telegram Premium қолданады
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 21:28
Appearance.Preview
ЧАТТЫ АЛДЫН АЛА КӨРУ
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 17:44
EmojiStickerSettings.Info
Суретші @stickers ботымен өз стикер жинағын жасай алады.

Барлық жинақты көру және қосу үшін хаттағы эмоджині басыңыз.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 17:31
EmojiStickerSettings.Info
Суретші сіздің @stickers пайдаланып, өзнің эмоджи жинағына қоса алады.

Барлық жинақты көру және қосу үшін хаттағы эмоджині басыңыз.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 17:31
Premium.Gift.Description
**Telegram Premium**-нің қосыма мүмкіндіктерін **%@** беріңіз.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:52
Premium.Gift.Description
**Telegram Premium** жазылымын **%@** берсеңіз, Telegram-ның қосымша мүмкіндігіне ие болады.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:52
StickerPackActionInfo.MultipleRemovedText
%@ стикер жинағы енді сізде жоқ.%@ стикер жинағы енді сізде жоқ.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:42
EmojiPackActionInfo.MultipleRemovedText
%@ эмоджи жинағы енді сізде жоқ.%@ эмоджи жинағы енді сізде жоқ.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:41
Privacy.VoiceMessages.CustomHelp
Сізге дауысхат жібере алатындар тізімін шектей аласыз.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:40
Privacy.VoiceMessages.WhoCanSend
КІМ МАҒАН ДАУЫСХАТ ЖІБЕРЕ АЛАДЫ?
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:40
DeleteAccount.Options.ClearCacheText
Құрылғы жадын босатыңыз; медиа бұлтта сақталады.
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:38
StickerPacks.ArchiveStickerPacksConfirmation
%@ стикер жинағын мұрағаттау%@ стикер жинағын мұрағаттау
Previous
Fair Dog, Aug 6 at 12:37
Premium.MaxChatsInFolderNoPremiumText
Бумаға ең көбі **%1$@** чат қоса аласыз. Алда бұл шектеуді ұлғайтайық деп жатырмыз.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:21
KeyCommand.SeekBackward
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:12
KeyCommand.SeekForward
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:12
WebApp.CloseAnyway
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:08
Premium.Gift.Title
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:03
PeerInfo.GiftPremium
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:03
Premium.Gift.GiftSubscription
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:03
Notification.PremiumGift.Sent
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:02
WebApp.CloseConfirmation
Енгізілген өзгерту жоғалуы мүмкін.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:01
WebApp.CloseConfirmation
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:01
Premium.AnimatedEmojiStandaloneInfo
Кез келген хатқа әртүрлі жиынтықтағы анимациялы эмоджині қосыңыз.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 18:00
EmojiStickerSettings.Info
Суретші сіздің @стикеріңізді пайдаланып, өзнің эмод;и жинағына қоса алады.
Барлық жинақты көру және қосу үшін хатты басыңыз.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:58
ChatContextMenu.EmojiSet
Бұл хатта [%@ жинағының]() эмоджисі бар.Бұл хатта [%@ жинағының]() эмоджисі бар.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:41
ChatContextMenu.EmojiSetSingle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:40
CHAT_MESSAGE_RECURRING_PAY
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:37
EmojiPackActionInfo.RemovedText
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:37
EmojiPackActionInfo.MultipleRemovedText
%@ емоджи жинағы енді сізде жоқ.%@ емоджи жинағы енді сізде жоқ.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 17:35
StickerPacksSettings.SuggestAnimatedEmoji
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 16:02
Notification.PremiumGift.SentYou
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 16:00
StickerPack.RemoveEmojiPacksCount
StickerPack.AddEmojiPacksCount
StickerPack.RemoveEmojiCount
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:56
StickerPack.AddEmojiCount
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:56
Premium.GiftedDescriptionYou
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:55
Premium.AnimatedEmoji.Proceed
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:54
Emoji.ClearRecent
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:53
StickerPacks.DeleteEmojiPacksConfirmation
Premium.GiftedTitle.12Month
[%@]() 12 айлық Telegram Premium жазылымын сыйлады
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:48
Premium.GiftedDescription
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:46
Premium.AnimatedEmoji
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:45
Notification.PremiumGift.View
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:40
EmojiPackActionInfo.AddedText
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:36
EmojiInput.UnlockPack
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:35
EmojiInput.PremiumEmojiToast.Text
Premium эможині алу үшін Telegram Premium-ге жазылыңыз.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:35
KeyCommand.LockWithPasscode
Құпиякодпен бұғаттау
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:34
KeyCommand.LockWithPasscode
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:34
KeyCommand.Play
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:33
KeyCommand.Pause
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:33
KeyCommand.EnterFullscreen
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:31
KeyCommand.ExitFullscreen
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:31
Privacy.VoiceMessages.Tooltip
Тек [Telegram Premium]() жазылушысы дауысхатқа шектеу қоя алады.
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 15:29
Privacy.VoiceMessages.WhoCanSend
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:29
Privacy.VoiceMessages.AlwaysAllow.Title
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:28
Privacy.VoiceMessages.NeverAllow.Title
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:28
EmojiPack.Add
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:27
EmojiPack.Added
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:27
EmojiPackActionInfo.AddedTitle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:26
EmojiPackActionInfo.RemovedTitle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:26
EmojiPackActionInfo.ArchivedTitle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:26
MaskPackActionInfo.RemovedTitle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:26
MaskPackActionInfo.ArchivedTitle
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:25
MaskPackActionInfo.RemovedText
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:25
EmojiPacksSettings.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:24
StickerPack.EmojiCount
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:23
StickerPack.CopyLinks
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:23
Conversation.LinksCopied
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22
StickersList.EmojiItem
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22
StickersList.ArchivedEmojiItem
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22
EmojiInput.AddPack
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22
EmojiInput.PanelTitlePremium
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22
EmojiInput.PanelTitleEmoji
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 5 at 14:22