PaymentPrecheckoutFailed

Sorry, the payment was cancelled by the bot.
Bot payments.
44
Applied
Nepavyko atlikti išankstinio mokėjimo patikrinimą
49/44
Alvydas Jurgis Steponavičius, Sep 7 at 17:22