PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Nei telegrama, nei %1 $ sturės prieiga prie savo kredito kortelės informacijos. Kredito kortelės duomenys tvarkomas tik mokėjimo sistema,%2 $ s. Mokėjimai bus perduoti tiesiogiai kūrėjui%1 $ s. „Telegram“ negali gauti garantijų, todėl elkitės savo rizika. Iškilus problemoms, kreipkitės į kūrėją%1 $ s arba jūsų bankas.%1 $ s%2 $ s%1$s%2$s%1$s%1$s%1 $ s
353/340
Alvydas Jurgis Steponavičius, Aug 31 at 19:48
Applied
Nei telegrama, nei%1 $ sturės prieiga prie savo kredito kortelės informacijos. Kredito kortelės duomenys tvarkomas tik mokėjimo sistema,%2 $ s. Mokėjimai bus perduoti tiesiogiai kūrėjui%1 $ s. „Telegram“ negali gauti garantijų, todėl elkitės savo rizika. Iškilus problemoms, kreipkitės į kūrėją%1 $ s arba jūsų bankas.%1$s%2$s%1$s%1$s%2 $ s%1 $ s
346/340
Alvydas Jurgis Steponavičius, Aug 31 at 19:51