RestrictSavingContentInfoGroup

Members won't be able to copy, save andor forward content from this group.
71
Applied
Ahli tak boleh salin, simpan atau majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad, Jun 4 at 01:32
Applied
Ahli tidak boleh salin, simpan ataudan majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad, Nov 29, 2021 at 22:25