RestrictSavingGroupHint

Members won't be able to copy, save andor forward content from this group.
71
Applied
Ahli tak boleh salin, simpan atau majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad, Jun 4 at 01:32
Applied
Ahli tPelanggan tidak boleh salin,majukan mesej dari grup ini atau simpan atau majukan konten dari grup inifail media.
73/71
Ir. Sam Ahmad, Dec 15, 2021 at 00:18
Applied
Ahli tidak boleh salin,majukan mesej dari grup ini atau simpan atau majukan konten dari grup inifail media.
68/71
Ir. Sam Ahmad, Dec 15, 2021 at 17:58
Applied
Ahli tidak boleh salin, simpan ataudan majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 12:58