lng_manage_peer_no_forwards_about

Members won't be able to copy, save andor forward content from this group.
71
Applied
Ahli tak boleh salin, simpan atau majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad c74A, Jun 4, 2022 at 01:32
Applied
Ahli tak boleh salin, simpanidak akan dapat memajukan mesej daripada kumpulan ini atau majukan konten dari grup inienyimpan fail-fail media.
91/71
11
Rima Lem, Dec 22, 2021 at 13:48
1 comment
Rima LemDec 22, 2021 at 13:49Reply
members = ahli, group = kumpulan
Applied
Ahli tak boleh salin,Pengguna tidak akan dapat majukan mesej dari saluran atau simpan atau majukan konten dari grup inifail media.
76/71
1
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30, 2021 at 12:12
1 comment
Azyhan X UltimateDec 22, 2021 at 14:42Reply
"saluran" is channel and not group.
Applied
Ahli tak boleh salin,Pengguna tidak akan dapat majukan mesej dari grup ini atau simpan atau majukan konten dari grup inifail media.
77/71
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 22, 2021 at 14:53
Applied
Ahli tidak boleh salin, simpan ataudan majukan konten dari grup ini.
63/71
Ir. Sam Ahmad c74A, May 19, 2022 at 12:58