ChannelPrivateLinkHelp

People can join your channel by following this link. You can revoke the link at any time.
89
Applied
Pengguna boleh sertai saluran anda dengan link ini. Anda boleh batal link ini bila-bila masa.
94/89
Ir. Sam Ahmad c74A, Jun 14, 2023 at 13:14
Applied
PenggunaOrang boleh sertai saluranchannel anda dengan link ini. Anda boleh batalkan link ini bila-bila masa.
94/89
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
PenggunaOrang boleh sertai saluran anda dengan link ini. Anda boleh batalkan link ini bila-bila masa.
94/89
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 30, 2020 at 13:53
Applied
Pengguna boleh sertai saluran anda dengan link ini. Anda boleh batalkan link ini bila-bila masa.
97/89
Ir. Sam Ahmad c74A, May 18, 2022 at 19:36