EditTopicHideInfo

If the 'General' topic is hidden, group members can pull down in the topic list to view it.
91
Applied
Jika topik 'Umum' disembunyikan, ahli grup boleh tarik ke bawah di senarai tajuk untuk melihatnya.
98/91
Ir. Sam Ahmad c74A, Mar 29 at 01:56
Applied
Jika topiajuk 'Umum' disembunyikan, ahli grup boleh tarik ke bawah di senarai tajuk untuk melihatnya.
98/91
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 2, 2022 at 00:13