AdminCanAssignAdmins

This Aadmin will be able to add new admins with the same (or more limited) permissions.
86
Applied
Pentadbir ini boleh tambah pentadbir baru dengan kebenaran yang sama (atau lebih terhad).
90/86
Ir. Sam Ahmad, Jun 26, 2018 at 01:43