MarkdownHint

When active, following markdown rules apply:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
100
Applied
Bila aktif, peraturan corak tulisan di bawah akan diguna:
**tebal**
__condong__
`kod` ```blok kod```
[text](url)
112/100
Ir. Sam Ahmad c74A, Jul 28, 2018 at 04:54