Channel.Admin.Role.Admin.Desc

A title that members will be shownsee instead of 'admin'.
49
Applied
Pangkat yang ahli akan nampak dan bukannya 'pentadbir'.
55/49
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 20 at 04:35
Applied
PangkatTajuk yang ahli akan nampak dan bukannya 'pentadbiradmin'.
49/49
Ir. Sam Ahmad c74A, May 19, 2022 at 13:00
Applied
PangkatTajuk yang ahli akan nampak dan bukannya 'pentadbir'.
53/49
Ir. Sam Ahmad c74A, Jun 11, 2022 at 09:40