ChannelBlacklist.EmptyDescrpition

Blacklistanned users are removed from the group and can only come back if they are added back by an admin. Invite links wdon't work for blacklisted usersthem.
118
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari grup dan hanya boleh balik semula jika ditambah oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna untuk mereka.
163/118
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh kembali jika dijemput oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna oleh mereka.
158/118
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 4, 2017 at 09:14
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh kembali jika ditambah oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna untuk mereka.
159/118
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 9, 2018 at 09:24
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh balik semula jika ditambah oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna untuk mereka.
164/118
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 9, 2019 at 18:45