ChannelBlacklist.EmptyDescrpition

Blacklisted users are removed from the group and can only come back if they are invitadded back by an admin. Invite links won't work for blacklisted users.
150
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh balik semula jika ditambah oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna untuk mereka.
164/150
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 9, 2019 at 18:45
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh kembali jika ditambah oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna untuk mereka.
159/150
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 9, 2018 at 09:24
Applied
Pengguna yang disenarai hitam akan dikeluarkan dari group dan hanya boleh kembali jika dijemput oleh pentadbir. Link jemputan tidak boleh diguna oleh mereka.
158/150
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 4, 2017 at 09:14