NotificationSettings.ResetNotificationsText

You can set custom notifications for specific chats below.
58
Applied
Anda boleh set notifikasi khusus untuk bual tertentu di bawah.
62/58
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 24 at 02:23
Applied
Anda boleh set notifikasi tersuai untuk chat tertentu di bawah.
63/58
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 4, 2017 at 23:28
Applied
Anda boleh set notifikasi tersuai untuk bual tertentu di bawah.
63/58
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06