PhoneNumberHelp

You can change your Telegram number here. Your account and all your cloud data — messages, media, contacts, etc. will be moved to the new number.

**Important:** all your Telegram contacts will get your **new number** added to their address book, provided they had your old number and you haven't blocked them in Telegram
.
145
Applied
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden verplaatst naar je nieuwe nummer.
152/145
M21, Aug 10 at 08:31