PhoneNumberHelp

You can change your Telegram number here. Your account and all your cloud data — messages, media, contacts, etc. will be moved to the new number.

**Important:** all your Telegram contacts will get your **new number** added to their address book, provided they had your old number and you haven't blocked them in Telegram
.
145
Applied
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. worden gekopieerd naar je nieuwe nummer.

**Let op!** Al je Telegram-contacten krijgen je **nieuwe nummer** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram.
320/145
2
Deleted Account, Nov 14, 2018 at 19:11
Applied
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden gekopieërd naar je nieuwe nummer.

**Let op:** al je Telegram-contacten krijgen je **nieuwe nummer** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram.
327/145
21
Deleted Account, Nov 14, 2018 at 19:09
1 comment
Deleted AccountNov 14, 2018 at 19:10Reply
gekopieerd is zonder trema op de laatste 'e'.