Chat.Accessory.Hidden

Forward Message (sender's names hidden)Forward %d Messages (sender'ss' names hidden)
43
Applied
Bericht doorsturen (afzendernaam verborgen)%d berichten doorsturen (afzendernamen verborgen)
49/43
Robin, Jun 19 at 15:50