ChannelPermissionDeniedSendMessagesUntil

The admins of this group have restricted you from messaging until {date}.
73
Applied
De beheerders van deze groep hebben je vermogen om berichten te versturen, tot {date} beperkt.
94/73
Ajay, Dec 14, 2022 at 11:37