BotAllowBiometryMessage

Do you want to allow **%s** to use biometry?
44
Applied
Czy chcesz zezwolić **%s** na korzystanie z biometrii?
54/44
Fair Dog, Mar 30 at 00:19