BotRequestAttachPermission

**%1$s** requests to be added as an option to your attachments menu so you can access it from any chat.
102
Applied
**%1$s** prosi o pozwolenie na dodanie go jako opcji do menu załączników, dzięki czemu możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnego czatu.
136/102
Fair Dog, Apr 18 at 18:53