ShareYouLocationInline

This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Za każdym razem, gdy wysyłasz żądanie, ten bot rozpoznaje twoją lokalizację. Może być to stosowane dla dostarczenia wyników związanych z daną lokalizacją.
154/129
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53