AreYouSureClearHistoryWithSecretUser

Are you sure you want to clear your secret chat history with **%1$s**?
70
Applied
Czy na pewno chcesz wyczyścić historię sekretnego czatu z **%1$s**?
67/70
SΞBΞK, Feb 8 at 12:27
Applied
Czy na pewno chcesz wyczyścić historię szyfrowanego czatu z **%1$s**?
69/70
SΞBΞK, Jan 20, 2019 at 20:27