DeleteAllMessagesSavedAlert

Warning! This will **delete all messages** in this chat.
56
Applied
Ostrzeżenie! Spowoduje to **usunięcie wszystkich wiadomości** w tym czacie.
75/56
SΞBΞK, Jun 1, 2020 at 08:59