PermissionContacts

Telegram needs access too let you connect with friends across all your devices, your contacts so that you can connectwill be continuously synced with your friends across all your deviceTelegram's heavily encrypted cloud servers.
permissions
147
Applied
Aby można było łączyć się ze znajomymi na wszystkich swoich urządzeniach, twoje kontakty będą nieprzerwanie synchronizowane z silnie zaszyfrowanymi serwerami Telegrama w chmurze.
178/147
1
SΞBΞK, Nov 2, 2018 at 20:49
Applied
Aby można było łączyć się ze znajomymi na wszystkich urządzeniach, Telegram musi mieć dostęp do listy kontaktów.
112/147
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53