QuizExplanationInfo

Quiz participants will see this text after choosing the wrong option (good for educational purposes).
101
Applied
Uczestnicy quizu zobaczą ten tekst po wybraniu złej opcji (przydatne do celów edukacyjnych).
92/101
Fair Dog, Apr 16, 2020 at 15:57