ClearSavedMessagesConfirm

Are you sure you want to clear all **Saved Messages**? This action cannot be undone.
84
Applied
Czy na pewno chcesz wyczyścić **Zapisane wiadomości**? Ta operacja jest nieodwracalna.
86/84
SΞBΞK, Jan 15, 2020 at 14:05