DestroyChannelHint

Wait! Deleting this channel will remove all members and all messages will be lost.
Delete the channel anyway?
109
Applied
Czekaj! Usunięcie tego kanału spowoduje usunięcie wszystkich członków i wszystkie wiadomości zostaną utracone.
Mimo to usunąć kanał?
132/109
D90, Oct 14, 2018 at 17:36