Page4Message

**Telegram** has no limits on
the size of your media and chats.
63
Applied
**Telegram** nie ma ograniczeń rozmiaru
twoich multimediów i czatów.
68/63
1
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:37
Applied
**Telegram** nie ma żadnych limitów
dla wielkości twoich czatów i mediów.
73/63
Mano, Oct 13, 2018 at 12:28