Tour.Text3

**Telegram** has no limits on
the size of your media and chats and media.
63
Applied
**Telegram** nie ma ograniczeń
rozmiaru twoich multimediów i czatów.
68/63
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53
Applied
**Telegram** nie ma żadnych limitów
dla wielkości twoich czatów i mediów.
73/63
Catoshi Nekokoto 🐱🚀🌙, Oct 13, 2018 at 12:28