RestoreEmailTroubleText

If you can't restore access to your e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
128
Applied
Jeśli nie możesz przywrócić dostępu do swojej poczty, pozostałe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
115/128
Rafał Działdowski 🇻🇦, Dec 6, 2018 at 20:43
Applied
Jeśli nie możesz przywrócić dostępu do swojej poczty, możliwe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
113/128
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:37